2012-09-18

Ökade möjligheter att utjämna resultat över åren

Idag presenterade finansmarknadsminister Peter Norman (M) en mycket välkommen proposition som innebär att kommuner och landsting ska få förstärkta möjligheter att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta svängningar i konjunkturen.

Förslaget innebär att kommuner och landsting får bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Reserverna gör det möjligt att sätta av en del av eventuella överskott i goda tider. Därmed kan kommuner och landsting bygga upp en buffert som kan användas för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. En möjlighet införs att även reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010. För att göra en reservering för tidigare räkenskapsår krävs att kommun- respektive landstingsfullmäktige fattar beslut under räkenskapsåret 2013.

Detta besked är som sagt var mycket välkommet. Än bättre är att regeringen har lyssnat på Lidingös och de flesta andra remissinstansers bedömning att en statlig kommunstabiliseringsfond, det vill säga ett stabiliseringssystem finansierat av medel som inbetalas av kommuner och landsting, inte bör införas.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP