2013-09-27

Moderaterna tar ställning om Centrum-Torsvik – ingen tunnel


Igår kväll beslutade den moderata fullmäktigegruppen vid torsdagskvällens hur vi vill att Centrum-Torsvik ska utvecklas. Bl a tar vi ställning för att inte bygga någon tunnel genom Torsvik. Därmed föreslår vi inte heller att ska bli någon bostadsutveckling vid Ordensbacken eller längs Norra Kungsvägen.
En tunnel hade förvisso gett stora fördelar för Torsvik, men den ekonomiska kalkylen är alltför riskfylld och vi sätter ansvaret för kommunens ekonomi främst. Dessutom ser vi svårigheter med att bygga bostäder längs Norra Kungsvägen pga. buller och försämrad framkomlighet för genomfartstrafiken från norra Lidingö.

Efter en väl genomförd samrådsprocess där vi har lyssnat på synpunkter från de närboende men också gjort egna bedömningar av de olika förslagen har vi nu tagit ställning för att vi vill fokusera på en bra utveckling av Lidingö centrum.

Inför de kommande diskussionerna med övriga partier är vårt förslag till utveckling i Centrum-Torsvik således följande:
 • JA till utveckling av Lidingö Centrum för att ge lidingöborna bättre service och ett större utbud av butiker, restauranger och mötesplatser
 • JA till en försiktig förtätning längs Stockholmsvägen som är kvar i befintligt läge
 • JA till en utveckling av Torseldens fastighet
 • JA till de tre punkthusen på Torsvikssvängens nordvästra del. Husen måste dock anpassas i höjd, omfång och utseende till omkringliggande hus
 • JA till att behålla stadshuset
 • JA till kort överdäckning vid Torsviks Torg
 • JA till att reservera mark för ett ev. nytt badhus

 • NEJ till bergtunnel genom Torsvik
 • NEJ till ny bebyggelse vid Ordensbacken
 • NEJ till ny bebyggelse längs Norra Kungsvägen
 • NEJ till ny bebyggelse på Torsviksberget
 • NEJ till ny bostadsbebyggelse på Flaggberget
 • NEJ till överdäckning närmast lidingöbron
 • NEJ till att flytta Lejonvägen norrut in i kvarteret Holmia
För oss moderater är det viktigt att värna Lidingös särart, men samtidigt bejaka en positiv utveckling. Med dessa förslag tillskapar vi bostäder för kommande generationer och bidrar till regionens utveckling samtidigt som Lidingös småstadskaraktär behålls.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP