2013-09-15

Finansskatten olaglig


Elva EU-länder och EU-parlamentet vill införa en skatt på finansiella tjänster. Men nu konstaterar ministerrådets egen rättstjänst att skatten troligen strider mot EU-fördraget.

Rättstjänsten, finansministrarnas juridiska rådgivare, har dragit slutsatsen att skatten i dess nuvarande utformning är diskriminerade, går utöver medlemsländernas jurisdiktion och bryter mot EU:s fördrag, skriver Financial Times.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP