2013-09-16

Tunnelfrågan kan komma att avgöras av folkomröstning


Kommunstyrelsen samlades i helgen för att börja diskutera hur de två folkomröstningsalternativen om Centrum/Torsvik ska se ut. En fråga som utkristalliserade sig är om Södra Kungsvägen ska läggas i tunnel eller om det ska byggas en kort överdäckning av Torsviksdiket.
Det råder politisk enighet om att utvecklingen av Lidingö centrum är prioriterad. Flertalet partier är också överens om att bevara stadshuset samt att inte bygga bostäder på Torsviksberget eller Flaggberget. Därmed blir det heller ingen överdäckning med bropark över entrén. Vidare finns det i dag inte ekonomiska förutsättningar att dra om Lidingöbanan via centrum. 
Två alternativ utkristalliserades där bergtunnel var en del av det ena alternativet och en kortare överdäckning vid Torsviks Torg var en del av det andra. Tjänstemännen gavs därför i uppdrag att utreda förutsättningarna för dessa två alternativ, bland annat med avseende på exploateringsgrad och buller.  
Nu fortsätter diskussionerna i de politiska partierna för att arbeta fram inriktningen på de två folkomröstningsförslagen. Ett beslut om övergripande innehåll tas i kommunstyrelsen den 23 oktober. Den 17 februari ska sen kommunfullmäktige fatta beslut om folkomröstningen som inså falläger rum i samband med EU-valet den 25 maj nästa år.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP