2015-05-29

Störst på solel

Locum har gjort en kartläggning som visar att Stockholms läns landsting har 125 000 kvm sjukhustak med god solinstrålning som passar väl att använda till solelsanläggningar. Genom att installera solceller på dessa tak ökar man andelen fastighetsnära förnyelsebar elproduktion för direkt förbrukning i sjukhusen och minskar den köpta elen.

De kommande två åren planerar Locum att installera 20 000 kvm solceller. Med denna satsning visar Alliansen i landstinget att vi går i bräschen i miljöpolitiken och Locum blir störst i landet med solceller

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP