2015-10-19

Nystart för Moderaterna

I helgen höll Moderaterna partistämma i Karlstad där 200 ombud från hela landet diskuterade och tog beslut om partiets framtida politiska inriktning. På stämman formade vi en ny migrations- och integrationspolitik. Vi beslutade också att såväl värnskatten som alkoholmonopolet ska avskaffas, att kommunerna ska kunna reglera var man får tigga, att LAS ska reformeras och lade grunden till en ny bostadspolitik som ska kunna möta behovet från en växande befolkning, bara för att ge några exempel på bra beslut som stämman tog.

Anna Kinberg Batras stämmotal på lördagen handlade om att Sverige behöver ta fyra viktiga steg framåt för att fortsatt vara så starkt och sammanhållet som möjligt. I talet presenterades också Skolinitiativet – ett reformarbete för att vända utvecklingen i den svenska skolan. Skolinitiativet kommer att ledas av Anna Kinberg Batra.

Sverige står inför stora utmaningar: Den rådande flyktingsituationen, det nya utanförskapet och att klara svenska jobb och vår konkurrenskraft i en tid av globalisering, automatisering och digitalisering. Det krävs nu ansvar och reformer för att vända utvecklingen i ett Sverige som är på väg åt fel håll.

Därför behöver Sverige ta fyra steg framåt från och med nu:

  • Sverige ska vara ett land där alla har ett tydligt ansvar för att göra sig anställningsbara. Och där alla ska göra så gott som man bara kan. Därför ska vi fortsätta se till att det alltid lönar sig att arbeta. En förnyad integrationspolitik med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som kan bli permanenta vid arbete är också en viktig del.
  • Sverige ska vara ett land där det är viktigare vart människor är på väg än varifrån de kommer. Därför måste vara möjligt att ställa om mitt i livet genom bättre möjligheter att gå från bidrag till arbete, att jobba längre och att kombinera familj och arbetsliv.
  • Sverige ska vara ett land där det är självklart att man enkelt kan få tag i en bostad. Det är inte rimligt att man måste ha kontakter eller väletablerade föräldrar för att kunna få tag i sin första bostad. Därför behövs rejäla regelförenklingar, och snabbare handläggningstider och plan- och bygglovsprocesser. Och vi behöver växla upp tempot för byggandet kan inte vänta.
  • Sverige ska vara ett land som byggs med, och konkurrerar med, kunskap. Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Inget är så viktigt för ett lands utveckling som att rusta sina medborgare med kunskaper. Skolan ska präglas av framtidstro. I dag startar därför Skolinitiativet som ska ledas av Anna Kinberg Batra. Syftet är att samla experter för att ta fram de skarpaste och mest angelägna förslagen som får den svenska skolan att åter bli en plats som rustar människor för livet.
Stämman med Anna Kinberg Batras tal som pricken över i blev en bra nystart för Moederaterna och inte blev det sämre av att SvD/Sifo presenterade sin väljarbarometer där Socialdemokraterna får rekordlågt stöd (det sämsta sedan 1967), Moderaterna går upp och Alliansen är större än de rödgröna.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP