2015-10-15

Suhonen har fel om NKS

När Daniel Suhonen påstår att NKS är försenat och har blivit 8 miljarder kronor dyrare är det inte korrektByggkostnaden för OPS-projektet är budgeterad till 14,5 miljarder kronor. Den budgeten håller alltjämt. 

Däremot har ändringar och tillägg till OPS-projektet för 1,5 miljarder kronor beställts av landstinget. Det är naturligtvis en fördyring av NKS, men den hade uppstått alldeles oberoende av om projektet genomförts som OPS eller traditionell entreprenad. Det kan t ex röra sig om operationssalar som måste anpassas till den utrustning som levereras först nu.

Därutöver beställs medicinteknisk utrustning för 4,3 miljarder kronor. Den summan är också budgeterad från början, men ingår inte i OPS-projektet utan beställs senare för att säkerställa att NKS får den modernaste tekniken.

Vid sidan om NKS har Stockholms läns landsting satsat ytterligare 2,5 miljarder kronor på Karolinska i Solna. Det rör sig bl a om en utbyggnad av Thoraxkliniken med ytterligare 80 vårdplatser samt en ombyggnation av nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus för mottagningsverksamhet. Inte heller dessa investeringar har ingått i OPS-projektet, men är en del av de satsningar som landstinget gör för att möta vårdbehovet hos invånarna i en starkt växande Stockholmsregion.

Kommer då NKS att bli klart i tid? Ja, byggnationen av NKS följer tidplanenSjukhuset öppnar för de första patienterna under 2016 och kommer att vara i full drift under 2018.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP