2015-10-12

Uppgradering av Röda linjen


För närvarande pågår en omfattande uppgradering av tunnelbanans Röda linje. Nya vagnar är beställda som kommer att levereras mellan 2017-21, en ny depå byggs i Norsborg och ett nytt signalsystem installeras som ska ersätta det befintliga som har 50 år på nacken.

Redan 2017 kommer man att köra med det nya signalsystemet mellan Sätra och Norsborg för att testa det i skarpt läge innan det implementeras fullt ut på hela linjen. Detta för att undvika de driftstörningar som tidigare fanns på Gröna linjen när den uppgraderades.


2019 tas det nya signalsystemet i drift fullt ut och 2021 har alla nya vagnar levererats. Då har dessutom kapaciteten på Röda linjen ökat med 25 % i högtrafik genom ökad turtäthet och större passagerarkapacitet i varje tåg.

De nya vagnarna och signalsystemet är dessutom förberedda för att kunna köra tågen förarlösa. Det kräver dock ytterligare investeringar som trafikförvaltningen för närvarande utreder. Fördelarna med förarlösa tåg är möjlighet till ytterligare ökad turtäthet, förbättrad säkerhet, mindre slitage på tågen, mindre störningar i trafiken och lägre personalkostnader. När trafikförvaltningen har tagit fram ett underlag får vi så småningom bedöma om och när en sådan investering ska ske.


0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP