2010-06-24

Miljöpartiet kan inte räkna, inte sossarna heller

Den kalkyl som är gjord för Södra Huvudleden visar på en beräknad kostnad om 410 mkr, med en osäkerhet på +/- 70 mkr. Dvs. kostnaden skulle kunna stanna på 340 mkr, men den kan också gå upp till 480 mkr, allt under förutsättning att man inte radikalt ändrar vägens utformning.

Men mest sannolikt är att kostnaden kommer att hamna runt just 410 mkr, vilket motsvarar en årlig kapitaltjänstkostnad på 18,6 mkr (baserat på en långsiktig ränta om 4 %).

Oppositionen som inte vill lösa trafikproblemen på södra ön verkar dock inte tycka att 410 mkr låter tillräckligt mycket, så de lägger på lite extra och hävdar istället att Södra Huvudleden kommer att kosta 5-600 mkr och att den årliga kostnaden blir 30 mkr.

Socialdemokraterna använder t ex detta som argument för att kunna utlova en skattesänkning på 10 öre. De påstår nämligen att majoritetens förslag kostar just 30 mkr/år medan deras eget skulle vara betydligt billigare (vilket vi inte har en aning om eftersom någon kostnad inte anges).

För övrigt är de 18,6 mkr/år en beräknad genomsnittlig nivå över de 50 åren. För närvarande ligger stadens ränta på 1,007 % vilket innebär att om vi skulle låna upp pengarna idag skulle vår kapitaltjänstkostnad landa på drygt 10,4 mkr. En skattesänkning på 10 öre motsvarar lite drygt 10 mkr, vilket innebär att deras förslag inte skulle kosta någonting alls och det påstår ju inte ens socialdemokraterna själva.

Som bekant är jag inte alls emot skattesänkningar, tvärtom. Men att med kreativ bokföring lura väljarna är inte seriöst.

Mest kreativ i sin bokföring är dock Miljöpartiets gruppledare, Jan Fjellander. Enligt honom kostar bergtunnelalternativet 930 mkr. Han har då gjort det väldigt enkelt för sig och multiplicerat den beräknade årliga kapitaltjänstkostnaden om 18,6 mkr med 50 år.

Men som alla vet som har lite elementär kunskap i matematik vet måste man nuvärdesberäkna belopp som betalas ut längre fram för att få fram kostnaden.

Om räntan och inflationen blir densamma under avskrivningsperioden är kostnaden fortfarande 410 mkr. Skulle räntan vara högre än inflationen blir kostnaden högre, skulle den vara lägre än inflationen blir den lägre.

För att kostnaden skulle uppgå till Jan Fjellanders beräknade 930 mkr skulle räntan varje år under de 50 åren ligga 4 procentenheter högre än inflationen.

Som jämförelse kan nämnas att inflationen i maj 2010, mätt i KPI, var 1,2 % och räntan på stadens lån för närvarande är 1,007 %. Om detta förhållande skulle stå sig i 50 år skulle skulle vi nominellt betala 522 mkr (inte 930 mkr), men nuvärdet, dvs kostnaden för staden skulle bara bli 391 mkr.

7 kommentar(er):

Anonym,  24 juni 2010 12:08  

"som inte vill lösa trafikproblemen på södra ön..". Nu tar allt Lindquist i. Det handlar om att få bort köerna på en pytteliten sträcka som har orsakats av folk på Lidingös gräddhyllor som alltid använder bilen vart dom än ska åka. Få utöver dessa kommer att ha användning av tunneln. En tunnelavgift på typ 30 kr/passage är befogad för att delfinansiera projektet. Enklare dock att dra färdigt Gåshagaleden mellan Högberga och Skärsätra och slopa Lidingöbanan mellan AGA och Gåshaga så kommer man att lösa problemen med både kollektivtrafiken och övrig fordonstrafik på aktuell sträcka till en rimlig kostnad. Tåg i ett tätbebyggt villasamhälle som Lidingö är inte smart. Tåget var befogat i början av 1900-talet när bilen var sällsynt med personalkrävande industrier både vid AGA/Dalénum och ute vid Gåshaga, där ex. Margarinbolaget på 1980-talet hade 220 anställda som flitigt utnyttjade Lidingöbanan.

Lidingöbo sen 1960

Jonas,  24 juni 2010 17:56  

Så det är OK att övriga Lidingö har en bra vägstandard, men om man bor på "gräddhyllan" ska man minsann straffas med köer.

Och de som bor längs vägen, ska vi inte bry oss om deras boendemiljö?

För övrigt kommer lidingöbanan bli jättebra. Nya vagnar och möjlighet att åka hela vägen in till stan. Det är det bästa som har hänt på senare år.

Moderaterna satsar både på bra kollektivtrafik och bra vägar. De får min röst i höstens val.

PS. Det räcker med 4:-/passage för att finansiera investeringen.

Anonym,  28 juni 2010 12:09  

Det finns alternativ till en tunnel förbi berörda villor. Lidingöbanan + spårväg city "ända in till stan" är något som det ännu inte finns beslut om men har i så fall en tidshorisont tidigast c:a 2014-2015. Tillsvidare och även med spårväg city kommer merparten gå av vid Ropsten för att med T-banan ta sig till många andra ställen i Stockholms län. Alla jobbar ju inte i Stockholms city och väldigt få på Kungsholmen som man framfört som ett argument när det gäller denna underliga spårvägsidé som ställer till det i den redan trånga Stockholmstrafiken.

Lidingöbo sen 1960

Paul Lindquist 29 juni 2010 14:20  

Vad gäller Lidingöbanans upprustning finns beslut i såväl Lidingö kommunfullmäktige som landstingsfullmäktige med bindande avtal partena emellan.

I avtalet ingår även depå för Spårväg Citys vagnar vid Aga station.

Mig veterligen är också Spårväg City i övrigt beslutad om, i vart fall sträckan Ropsten - Hamngatan.

Anonym,  29 juni 2010 17:56  

Så ett av huvudargumenten för att behålla och kosta på Lidingöbanan och Lidingöbron massor, är att spårväg city ska realiseras till Ropsten? som ska lösa vad? Merparten av Lidingöborna väljer att gå på tunnelbanan vid Ropsten och även åka buss från de tätbebyggda områdena på södra ön till Ropsten när det finns bussar som har fördelen att gå via Lidingö centrum.

Vad är det som är så smart med en lokal spårväg i Stockholm city som redan täcks upp av T-banan och innerstadsbussar. "Cityspårvägen kommer att skapa trafikkaos” (DN 5 nov. 2009). Det verkar som citybanan är tänkt för sightseeingturer för turister på sommaren liksom museispårvagnen som man lyckats förstöra Strandvägen med.

Lidingöbo sen 1960

Paul Lindquist 29 juni 2010 19:22  

Bäste lidingöbo!

Vi hade förespråkat en upprustning av Lidingöbanan, även om den hade fortsatt stannat vid Ropsten. Det är en bra, miljövänlig och snabb form av kollektivtrafik med hög passagerarkapacitet.

Att SL nu planerar att binda ihop Lidingöbanan med Spårväg City betraktar jag istället som en extra bonus.

En spårvägslinje från Ropsten kommer att behövas i vilket fall som helst för att avlasta tunnelbanan som, när Stockholms exploatering av Frihamnen är klar, annars riskerar att få kapacitetsproblem.

Dessutom är jag övertygad om att många kommer, som har målpunkter längs Spårväg City, kommer att föredra att sitta kvar för att slippa byten och resa över jord.

PS Att dra vägen längs spåret mellan Högberga och Skärsätra som du förespråkar lär inte bli mycket billigare. Sannolikt en kostnad på mellan 3-400 mkr.

Anonym,  30 juni 2010 22:32  

Spårväg City har kallats NK-expressen vilket nog stämmer rätt bra, knappast en spårväg som avlastar T-banan som har sin viktigaste knutpunkt vid T-centralen. Linjen mellan Ropsten och T-centralen har idag en bra reservkapacitet. Matarbussar från framtida bostadsområden vid Värtan/Frihamnen/Husarviken till Ropsten löser den mesta delen och folk kommer rätt in på Stockholms största vittförgrenade kollektiva transportnät. Gärdets T-station är också ett alternativ.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP