2010-06-28

Lidingö har bästa företagarhemsidan

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en undersökning om kommunernas webbplatser utifrån ett företagsperspektiv. SKL har gjort undersökningen för att få en samlad bild av kommunernas tillgänglighet och service till företag via webben.

Lidingö är den kommun som fått högst poäng utifrån det frågeunderlag SKL använt i studien, men även Upplands Väsby, Östersund, Örebro och Hultsfred klarar sig bra.

– Det här är fem kommuner som systematiskt gått in för att ha en strukturerad och användarvänlig webbplats med tydlig information till sina företagare. Lidingös webbplats är såväl tydlig som informationsrik utan att läsaren drunknar i text och länkar till andra sidor, säger Håkan Sörman, vd för SKL i ett uttalande.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP