2011-03-01

Lägre skatt ger ökad egenmakt

Först ett tack till Fredrik Classon som uppmärksammar Lidingö Tidnings läsare (25/2) att skattesänkningen vi genomförde vid årsskiftet faktiskt ger 1 200:-/år mer i plånboken för en normal familj. Värdet av det för många lidingöbor ska inte underskattas. Lägre skatt ger ökad egenmakt.

Men Classon är kritisk för att vi inte istället ökar de kommunala utgifterna och exemplifierar det bl a med att det är ”superdyrt att spela hockey” och att Lidingö har ”världens högsta musikskoleavgifter”.

Ja, ishockey hör till de dyraste sporterna man kan ägna sig åt, men framförallt är det utrustningen som kostar och det kan knappast vara skattebetalarnas sak att betala för skridskor, hjälmar och annan utrustning åt just de ungdomar som väljer att spela ishockey.

Och visst får man betala en avgift för att gå i musikskolan, men faktum kvarstår att sedan 2005 har vi sänkt skatten mer för en normalfamilj än vad det kostar att gå i musikskolan ett helt år.

Är inte det en bra modell? Ge föräldrarna makten över sin egen ekonomi och låt de tillsammans med sina barn bestämma om en del av hushållskassan ska gå till musikskola, hockey eller någon annan fritidsaktivitet.

Däremot ska skattesänkningar inte prioriteras framför kvaliteten i våra viktiga välfärdstjänster, men det gör det inte heller. Så satsar vi t ex 39 % mer än genomsnittskommunen på förskolan, 8 % mer på grundskolan och 22 % mer på äldreomsorgen.

Delvis beror det på vår befolkningsstruktur, men också på en medveten satsning på de områden som utgör kommunens kärnuppgifter. Det kommer vi att fortsätta med.

8 kommentar(er):

Anonym,  2 mars 2011 00:24  

Paul, tack för ditt tack för min insändare. Dock håller jag fortfarande inte med dig. Det är, som Jonas Lundgren påpekar när han idag kommenterar din artikel på sin blogg, så att "kommunal kärnverksamhet" inte räcker. Man kan också finansiera annat solidariskt för att ställa upp på dom som har det sämst. Dessutom tjänar vi alla på det eftersom det blir bättre för oss också då.


Dessutom blir jag förbannad. Du beter dig ohederligt, dels mot mig och dels mot Jonas Lundgren från vänstern. Det är på hans bloggtext min insändare bygger. Det är svårt att missa om man läser den. Honom nämner du inte ens i din text trots att han är central för mitt resonemang i detta fall.

/Fredrik Classon

Paul Lindquist 2 mars 2011 23:38  

Fredrik!

Nu är det så att jag inte har läst Jonas blogg, däremot din insändare i LT. Att du delvis refererar till honom är uppenbart, men det är ändå din insändare som jag utgår för att du står för i sin helhet. Dessutom, i de två fall där jag direkt appostroferar dig avser det dina egna argument.

Anonym,  3 mars 2011 10:01  

Vi som tjänar mer kan genom att betala högre skatt ge de som har lägre inkomster ett bättre liv. Det är ett betydligt bättre alternativ än att öka klyftorna.
Tex. lägre avgifter eller ökat stöd till olika former av aktiviteter inom idrotten.

Jonas Lundgren (v) 3 mars 2011 10:28  

Hej, nu hoppar jag in i snacket;

Paul: Jag har kommenterat din artikel på Världen-Sverige-Lidingö nu, bara så att du känner till den saken, naturligtvis länkar jag tillbaka till din ursprungstext.

Fredrik: Jag är glad att du håller med om min argumentation, dock vet jag inte om jag tycker att Paul agerat oehederligt när han inte återgått till de citat du har i din insändare.

BFV: Huvudet på spiken, jag håller helt med dig.

Anonym,  3 mars 2011 16:39  

Tack Jonas!

Skattesänkningar innebär ofta ökningar av avgifter i kommunen.
Eftersom den lågavlönade får mindre i kr så innebär höjda avgifter mer för dom. Den högavlönade får motsatsen.
Men det är "rättvisa" för Paul.

Jonas Lundgren (v) 3 mars 2011 19:22  

BFV: Precis. Jag har nyligen skickat en debattartikel till Lidingö Tidning som belägger att de 10% av befolkningen i kommunen som har lägst inkomster, ca 69.399 per år, får en betydligt mindre skattesänkning, ca 120-200 kronor/år istället för de 1200 som utlovas och framställs som näst intill normativt. För min egen del anser jag att detta tyder på att de fattiga får betala skattesänkningen, och ju mindre kommunala intäkter, ju mindre kommunal service, det kan faktiskt inte ens herr Lindquist säga emot;)

Vill du läsa färska lokala nyheter så finns det alltid på Världen-Sverige-Lidingö, enligt Politometern (som listar bloggar)är jag den som oftast bloggar om Lidingö

Anonym,  26 april 2011 00:26  

Det uppenbara problemet är väl ändå att alla inte är "normala familjer" som får 1200kr mer i plånboken? Barn kan inte styra över föräldrarnas ekonomiska situation. Makt över den egna ekonomin är givetvis positivt, men enbart när det gäller vuxna som har någon verklig makt över sin egen situation. Att stänga ute barn från (kommunala) fritidsaktiviteter kan knappast föra någonting positivt med sig.

Paul Lindquist 26 april 2011 09:08  

För det första blir ingen utestängd, utan vid låga inkomster kan man få avgiften nedsatt eller helt borttagen.

För det andra är det väl självklart att föräldrar också måste ta ett ekonomiskt ansvar för sina barn. Det finns ju skäl till varför barn är omyndiga.

För det tredje ger det inte barn mer makt för att kommunen bestämmer att en viss fritidsaktivitet blir billigare eller gratis, det innebär bara att makten över prioriteringen har flyttats från föräldrarna till politikerna.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP