2011-03-20

Heltid inte detsamma som ökad tillväxt

Att moderatledda kommuner och landsting ska vara bra arbetsgivare är en självklarhet. Dels för att det är det moraliskt rätta, men också för att det är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla bra personal.

Men när Moderaternas partisekreterare, Sofia Arkelsten på SvD Brännpunkt sätter likhetstecken mellan att lova heltid till alla kommunalanställda och att det öka tillväxten är hon ute på tunn is.

Tillväxten ökar bara om ökad arbetstid leder till att mer arbete utförs, inte om samma arbete utförs under fler timmar eller om fler heltidstjänster innebär att ett antal andra deltidstjänster försvinner.

Om fler heltidstjänster innebär en ökad lönekostnad för kommuner och landsting måste detta dessutom finansieras, antingen genom att man sparar in på annan service till invånarna eller genom att skatterna höjs (och det brukar som bekant sällan leda till ökad tillväxt).

Ska man då helt avfärda idén om att erbjuda fler heltidstjänster i kommuner och landsting? Nej, inte alls, man ska alltid överväga om en verksamhet kan organiseras på ett bättre sätt. Men ytterst är det kommuninvånarnas behov som måste få styra.

Läs även: SvD

1 kommentar(er):

Anonym,  21 mars 2011 21:32  

jaså du är det du som diskriminerar henne. Jag tolererar inte att du behandlar henne (Anna Stensson) på detta viset på ett fult sätt. Såna som du borde inte vara moderat i ett demokratiskt land. En sann moderat ska inte bete sig på detta viset eller hur. Håller du inte med om det? Jag mår illa såna som du.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP