2011-03-30

Brott ska bekämpas av poliser - inte receptionister

Lidingöpartiet har i en motion till Lidingö kommunfullmäktige föreslagit att receptionen på Lidingös närpolisstation ska bemannas dygnet runt, året om. Bortsett från att det är polisär fråga och inte en kommunal, är förslaget oseriöst och medverkar inte alls till att bekämpa brottsligheten på ön - tvärtom.

Lidingöpartiets förslag, som också stöddes av Centern, innebär en mycket dålig användning av polisresurser och ett stort slöseri med skattebetalarnas pengar. Lidingö har idag 21 poliser, att bemanna receptionen dygnet runt skulle kräva nio av dessa. Dessutom får man av säkerhetsskäl inte arbeta ensam, så under kvällar, nätter och helger måste ytterligare poliser avdelas för receptionstjänst.

I en skrivelse till kommunen sammanfattar polisöverintendent Annika Eriksson effekten av Lidingöpartiets förslag mycket tydligt:


De satsningar som Lidingö Närpolis gör nu med till exempel arbete mot droger, brottsförebyggande insatser mot bostadsinbrott tillsammans med bevakningsföretagen och andra samverkanspartners, ungdomssatsningar med aktivt arbete i skolorna, ungdomsgårdar mm, arbetet mot våldsbrottslighet koncentrerat på gärningsmannafokus, samverkan med sociala myndigheter, grannsamverkan, volontärer, ungdomsråd, alla lidingörelaterade utredningar även ungdomsdelen och en rad andra brottsförebyggande åtgärder skulle kraftigt decimeras eller i värsta fall helt upphöra i det fall man väljer att ha Lidingö närpolisstation öppet alla veckans dagar dygnet runt.


I ett sådant exempel väljer man bort en stor del, för att inte säga allt, av det ut-redande och förebyggande arbetet, med resultatet att de flesta poliser då skulle tjänstgöra inne större delen av tidenAtt tro att brott bekämpas genom att hålla receptionen på Lidingö närpolisstation öppen dygnet runt är naivt. Då tar man inte kampen mot brottsligheten på allvar. Brott bekämpas med fler poliser på gator och torg bra utredningsresurser och god samverkan med samhället i övrigt, inte genom att nattetid bemanna receptioner.

Lidingös poliser ska patrullera och finnas närvarande i människors vardag och röra sig där människor vistas. Så skapas trygghet och säkerhet, och så får vi en polis som snabbt kan vara på plats då ett brott inträffar.

Buset tar aldrig semester. Därför får det brottsbekämpande arbetet aldrig stanna upp. Det handlar om att tillämpa en bred ansats och hitta bra former för samverkan med många aktörer i samhället. Allt från sociala myndigheter, hyresgästföreningar, brottsförebyggande råd, volontärer, grannsamverkan, företagare till villaägarföreningar, brottsförebyggande rådet, polis och nattvandrare behöver involveras i denna samverkan. Endast så kan vi skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

2 kommentar(er):

Anonym,  30 mars 2011 18:58  

Är inte receptionisterna på Polisstationerna också poliser?

Gustaf,  31 mars 2011 05:57  

Osedvanligt dum kommentar. Är du lidingöpartist, eller? Poängen är ju att poliser ska vara ute och jaga brottslingar inte sitta i en reception mitt i natten när ingen ändå vill besöka polisstationen.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP