2011-03-02

Hur många lämnar kyrkan den här gången?

Under K G Hammars tid som ärkebiskop politiserades Svenska kyrkan markant, vilket fick till följd att många lämnade kyrkan i protest mot dåvarande ärkebiskopens politiska ställningstaganden.

Än idag tycks dessvärre arvet från K G Hammar leva kvar, då komministern i Ängelholms församling, Gunnar Åkesson, går till attack mot den lokala fotbollsklubben för att denne, likt de flesta andra idrottsföreningar, låter de bästa 15-åringarna ingå i en elitsatsning. Enligt Åkesson strider detta mot "kristen människosyn".

Hur många som lämnar kyrkan efter detta påhopp på en idrottsförening återstår att se, men det är dessvärre inte det enda exemplet på politiskt ställningstagande från Svenska kyrkan. Just nu pågår ett försök att få med Sveriges kristna råd i ett "påskuppror" mot regeringens sjukförsäkringsreform.

Det kan tyckas harmlöst, men överallt i världen där religion har fått ett starkt politiskt inflytande har konsekvenserna blivit allt annat än önskvärda. Det gäller alltifrån militanta abortmotståndare i USA, till påvens negativa inflytande över kampen mot HIV-spridning för att inte tala om mullornas styre i Iran.

Politik och religion bör hållas åtskilda. Därför bör inte religiösa samfund användas som plattform för politiska kampanjer. Men inte heller borde Svenska kyrkan, som idag, styras av partipolitiker.

7 kommentar(er):

Populisten 2 mars 2011 13:06  

Paul,

Rätt men fel. Att religion påverkar politiken är bara naturligt, religion påverkar hela livet. Det måste man acceptera både som troende och som icke-troende. Att politik påverkar religion är däremot dårskap och det är ju vad det ytterst handlar om här. Behöver vi tvivla på hur ledargarnityret i "påskupproret" röstade i höstens val?

Eftersom du nu tar upp den amerikanska abortdebatten själv så får du gärna förklara för oss läsare om du anser att en av pro-life sidans största segrar det senaste decenniet, den s.k. partial-birth Abortion Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Partial-Birth_Abortion_Ban_Act), var bra eller dåligt. Min åsikt är att klar: utan kristna människor hade detta sanslösa barbari fått fortgå.

Anonym,  3 mars 2011 00:45  

De som väljer att göra elitsatsningar på speciellt begåvade människor går väl bara i gudens fotspår?

Den kristna och judiska gudens har ju ett även han ett utvalt folk sägs det.
Det om något borde väl strida mot den kristna människosynen?

Eldorado

Anonym,  3 mars 2011 00:47  

Detta var ett ovanligt förvirrat inlägg av herr Lindquist!
Om nu Ängelholms församling inte vill samarbeta med Ängelholms FF därför att man har olika uppfattning i en sakfråga så tycker Paul att detta är ett påhopp. Måste kyrkan med nödvändighet samarbeta med alla? Självklart måste en församling få välja sina samarbetspartners med utgångspunkt från sina egna värderingar. Sedan kan dessa värderingar diskuteras men att i detta sammanhang dra paralleller med mullorna i Iran kan väl inte ens skyllas på förvirring. Vilken sammanslutning som helst måste väl ha rätten att framföra frågor som har politiska konsekvenser. Sedan är det ju en helt annan sak att, som i Iran, överordna religionen politiken och därmed göra våld på religionsfriheten.
Det är väl viktigare att diskutera sakfrågorna än att kritisera vissa organisationer för att de engagerar sig i den politiska debatten. Politik och religion ligger till grund för ställningstaganden i etiska frågor. På något sätt menar Lindquist att politik och religion ändå bör hållas åtskilda. På vilket sätt kan detta vara möjligt? Vad är det för religion som inte har några som helst politiska konsekvenser?
Själv är jag ateist och politiskt intresserad. Får jag vara det? Samtidigt? Eller måste jag hålla min ateism och min politik skilda åt? Hur gör jag då?

Anonym,  3 mars 2011 09:56  

Kyrkan skall stå på de (s)vagas sida.
Därför är detta engagemang i vad er social-och arbets(m)arknadspolitik
ställt till med helt OK!

JonasE 5 mars 2011 04:27  

OJ!! vad du är fel ute nu!!, Kyrkan agerar i humanintresse, och om det står mot er politik så bör ni nog fundera över om er politik verkligen är rätt??, i stället för att "skjuta på budbäraren"!!.

Humanist,  5 mars 2011 11:45  

JonasE!

Så det är därför som mellan 50-80 000 personer lämnar Svenska Kyrkan varje år medan stödet för Moderaterna är rekordhögt.

För övrigt är kristendomen ingen humanistisk religion, även om dagens prästerskap försöker ge sken av det. Läs din bibel så får du se.

JonasE 5 mars 2011 14:32  

Humanist!.

Du vill fortsätta skjuta på budbäraren alltså!!.
Det kanske är dags att reflektera över budskapet innan man skjuter!!.

Sjukförsäkringen är inte lyckad, det erkänner Alliansen till viss mån själv, men varför är det inte lika bråttom att fixa felen som det var att genomföra reformen/försämringen??.
Då skulle inte kyrkan behöva blanda sig i debatten, men nej här gömmer man sig bakom "kommande utredningar" och "det finns inga perfekta reformer" i stället för att agera.
Det är Alliansen som styr(just nu), och i stället för att försöka "skjuta budbäraren"...så....GÖR NÅGOT! åt problemet!!.

Eller skall Alliansens strudspolitik fortsätta??.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP