2011-08-26

Dags för partipolitiken att lämna kyrkan

Det var ett välkommet besked från den moderata partiledningen idag att man kommer att föreslå stämman i höst att Moderaterna inte längre ska ställa upp i kyrkovalen.

Det är inte rimligt att Svenska kyrkan elva år efter skillsmässan från staten fortfarande styrs av partipolitiker.

Det är inte heller rimligt att Moderaterna, som ska vara ett öppet parti för alla oavsett religion (liksom för dem som inte tror på någon gud alls), ska engagera sig just i ett kyrkligt samfund.

Visst har Svenska kyrkan haft en viktig roll i historien och för många är den betydelsefull än idag. Men det kan inte legitimera gamla, otidsenliga strukturer.

Precis som PJ Anders Linder skriver hoppas jag att den moderata partiledningens besked får en snöbollseffekt så att Svenska kyrkan framöver kan få sköta sina egna inre angelägenheter utan partipolitiska hänsyn.

Kent Persson

4 kommentar(er):

Andreas,  26 augusti 2011 kl. 18:16  

Att inte tro på Gud (såsom ateism och original-budhism) är också religon i viss form...

Men en fantastiskt bra tanke att inte vara med i kyrkovalet, ger lite förtroende hos partiet hos mig som kyrkaktiv och som tycker att kyrkan borde avpolitiserad.

Jonas Lundgren 26 augusti 2011 kl. 22:34  

Välkommen Paul och moderaterna

Detta steg tog vänsterpartiet för länge sen. Kanske dags att sluta inleda riksmötets öppnande i kyrkan också?

/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Lidingö

Anonym,  27 augusti 2011 kl. 12:37  

Nu kommer nog partiernas/statens ockupation av Svenska Kyrkan ändå att fortsätta eftersom moderaterna bara kommer att omorganisera sig och dyka upp under en ny förkortning (kanske MISK) liksom folkpartiet och vänstern (FISK och VISK) gjort. Jonas Lundgren har nog inte helt rätt att vänsterns lämnat. Visst är det ett steg i rätt riktning, men ännu är det långt till att låta Svenska Kyrkan vara det hon är kallad till: ett trossamfund baserat på bekännelsen till Jesus Kristus som Herre och Gud.

Paul Lindquist 27 augusti 2011 kl. 14:47  

Jonas!

För mig är inte detta någon ny ståndpunkt. Jag har drivit den här linjen internt i partiet i många år.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP