2011-08-29

Ida Drougge rekordung ny nämndordförande

Den 1 oktober blir Ida Drougge, 21 år gammal, rekordung ny ordförande i tekniska nämnden efter Jenny Nilsson som avgår pga. tidsbrist. I ett uttalande säger Ida:

”Jag känner mig mycket hedrad över uppdraget som ordförande i tekniska nämnden. Nämnden har en nyckelroll i att fortsätta utveckla Lidingö till en av Sveriges miljösmartaste och grönaste kommuner. Med det nya miljöprogrammet och den kommande översiktplanen finns goda möjligheter att accelerera det arbetet.

För mig är det viktigt att vi bevarar Lidingös gröna lungor och våra fantastiska och stora grönområden. Vi behöver även fortsätta utvecklingen av våra gång- och cykelstråk för att göra grönområdena mer tillgängliga för fler, poängterar den tillträdande ordföranden.

Nu närmast står upprustningen av Lidingös parkbänkar högt på dagordningen. Kan vi med de extra anslagen och externa sponsormedel iordningsställa fler bänkar är det en bra och välbehövlig investering.”


Trots sin ungdom är Ida ingen duvunge i politiken. Hon är ordförande i Moderata Studenter, Sveriges största studentorganisation och ledamot av MUF:s förbundsstyrelse. Sedan förra året sitter hon i kommunfullmäktige samt i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det senare uppdraget lämnar hon nu.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP