2011-08-30

Klokt förslag från Skolverket

Inom regeringen diskuteras på fullaste allvar en särskild satsning på lärarlöner. Det är både feltänkt och farligt. Inte för att bra lärare inte skulle vara förtjänta av en löneförhöjning, utan för att lärarlöner faktiskt inte är ett statligt ansvar.

Det är, precis som för alla andra yrkesgrupper en sak mellan arbetsgivare och arbetstagare (oftast genom deras fackföreningar) att förhandla fram rimliga löner. Och arbetsgivare är i detta fall kommuner och privata företag, men inte staten.

Om regeringen går vidare med ett sådant förslag lär det komma som ett brev på posten från andra för samhället viktiga yrkesgrupper att staten ska satsa särskilda resurser på just deras löneutveckling.

Sjuksköterskor, äldreomsorgspersonal, brandmän, m fl är ju minst lika viktiga för samhället som lärare. Varför skulle inte staten satsa även på dem? Nej en ordning där fackföreningarna kan gå till staten för att ge medlemmarna extra påfyllnad i lönekuvertet är ingen bra idé.

Om inte annat så kommer en sådan satsning att leda till kompensationskrav från andra grupper. Nej, den svenska modellen där arbetsgivare och arbetstagare själva förhandlar fram löner och anställningsvillkor är en bra ordning som vi ska värna.

Vill staten istället göra särskilda lönesatsningar borde man istället titta på sitt eget fögderi. Ingångslönen för t ex poliser är idag 20 000 kronor. Då har de minst två och ett halvt års akademiska studier bakom sig (ofta mer) och många gånger tidigare yrkeserfarenhet. De utför en minst lika viktig gärning som lärarna, dessutom i farliga miljöer och i stor utsträckning på obekväma arbetstider.

Om lärarna är värda en särskild satsning, är inte då poliserna det också?

Som kontrast till denna Björklundska populism står Skolverkets förslag om en satsning på fortbildning för matematiklärare. Det är ett mycket klokt förslag som fokuserar på ett av de områden där svensk skola behöver förbättras. Dessutom berör det faktiskt ett av statens ansvarsområden, nämligen lärarutbildningen.

Så när statsbudgeten inom kort presenteras hoppas jag att regeringen riktar sina satsningar inom skolans värld där de gör mest nytta, där staten själv är ansvarig och där det faktiskt finns en klar förbättringspotential.

DN SvD SvD SvD Brännpunkt

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP