2011-08-31

5 miljarder kronor ytterligare till väg och järnväg

Igår presenterade Alliansens partiledare en kraftfull satsning på infrastruktur under åren 2012-2013. Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg.

Detta är en mycket klok satsning från regeringens sida. En god och utbyggd infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft, för såväl storstädernas arbetsmarknadsregioner som för landsbygden. Väg- och järnvägsnätet måste vara robust och hålla en hög standard för att tillgodose hela samhällets behov. Samtidigt får regeringens satsning sysselsättningseffekt också på relativt kort sikt.

Inriktningen är att de för arbetspendling och godstransport mest betydelsefulla sträckorna ska vara i fokus. De sträckor med störst behov och där flest människor berörs ska prioriteras först.

Sammantaget innebär förslaget att Alliansregeringen 2012 och 2013 satsar ca 7 miljarder kronor per år på järnvägsunderhåll och ca 11 miljarder kronor per år på vägunderhåll. Det är inte fy skam.

SvD DN DN DN DN Aftonbladet E24 Christer G Wennerholm Mina Moderata Karameller

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP