2011-11-18

Även små pojkar förtjänar samhällets skydd

Med samma självklarhet som svensk lag förbjuder kvinnlig omskärelse måste även manlig sådan förbjudas. Det skriver idag elva debattörer med tidigare socialminister Bengt Westerberg i spetsen på DN Debatt.

Och de har ju helt rätt. Både manlig och kvinnlig omskärelse har sitt ursprung i religösa och lokala kuturella traditioner, båda innebär en kränkning av barnen som strider mot Barnkonventionen, båda kan ge men för livet och ingen av dem går att moraliskt försvara.

Ett samhälle som strävar efter att vara jämställt kan inte bara besluta sig för att skydda värnlösa flickor från kulturella och religiösa övergrepp, även små pojkar förtjänar samma hänsyn.

Att vissa religioner föreskriver procewduren är inget försvar, den som vill låta omskära sig kan göra så i vuxen ålder efter eget gottfinnande (om man är man vill säga, lagen förbjuder även vuxna kvinnor från att låta omskära sig).

Inte heller håller argumentet att ett förbud skulle leda till olagliga ingrepp utanför samhällets kontroll. Det gör det även för flickor, men där är lagen, med all rätt, entydig.

Läkaresällskapet tar avstånd
Läkare vägrar könsstympa
Könsstympning kan aldrig försvaras
Märkliga argument
Värna försvarslösa pojkar
Genusnytt
Christer Sturmark
Humanistbloggen

2 kommentar(er):

hulle,  19 november 2011 kl. 13:30  

Stoppa könsstympning av barn.
Föräldrar som könsstympat sina barn ska vid utökning av barn kontrolleras och om barnet riskerar könsstympas av sina föräldrar skall barnet omhändertas och skyddas mot föräldrarnas övergrepp.

Höger bögen,  14 februari 2012 kl. 21:54  

Det är ju vanvett att ingen får nämna att manliga omskärelser är förutsättning för den kvinnliga!
Överallt där pojkar inte stympas existerar ingen könstympning på tjejer! Men kvinnlig omskärelse existens finns där manlig omskärelse är norm!
Detta skulle väl ge Israelerna dålig publicitet?!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP