2011-11-25

Inte så värst nyanserat i Dagens Samhälle

I en krönika i Dagens Samhälle efterlyser chefredaktören, Mats Edman mer pragmatism och mindre fundamentalism i äldreomsorgsdebatten. Det låter ju bra, men då kan man ju fråga sig varför samma tidning i samma nummer har ett helt uppslag på temat "Sätt stopp för riskkapitalet".

Själv blev jag citerad i artikeln med följande mening: "I vilket land ett bolag är skrivet har ingen bäring på verksamheten och ska givetvis inte påverka om man får äga skolor eller vård- och omsorgsföretag."

Precis så sa jag, men ryckt ur sitt sammanhang ger det inte den nyanserade bild jag försökte förmedla och som redaktör Edman själv efterfrågar på sista sidan i sin tidning.

Frågan som reportern ställde (med krav på att svara JA eller NEJ) var nämligen följande: "Ska företag ägda av riskkapitalbolag med kopplingar till skatteparadis få driva skattefinansierad vård, skola eller omsorg i Sverige?"

Och på det svarade jag: "Frågan är mycket vinklad och det är uppenbart att du vill styra svaret i en viss riktning, men frågan går inte att besvara med ett enkelt ja eller nej. I vilket land ett bolag är skrivet har ingen bäring på verksamheten och ska givetvis inte påverka om man får äga skolor eller vård- och omsorgsföretag. Däremot är det viktigt att alla företag verksamma i Sverige följer den skattelagstiftning som gäller - och detta helt oberoende av vilken verksamhet man äger eller bedriver. Om gällande lagstiftning har brister och, som tycks vara fallet, ger möjlighet till en orimlig skatteplanering, bör den naturligtvis ändras. Men detta ska då gälla alla sorters bolag och inte enbart vissa."

Reprtern ringde t.o.m. upp mig och var förvisso lite förnärmad över att jag hade kritiserat frågeställningen, men ställde sen frågor just kring min synpunkt att vi ska ställa krav på alla bolag att betala en rimlig skatt och inte enbart på dem som arbetar på uppdrag av kommunerna.

Men av detta syntes alltså ingenting i den färdiga artikeln...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP