2011-11-20

Låt Centrum-Torsvik bli en hållbar och miljösmart stadsdel

Det är tråkigt att Centerpartiet återigen söker konflikt när det inte behövs.

Översiktsplanen är just en översiktlig plan och ska inte reglera exakt antal bostäder i varje stadsdel. Därför står det att ”Genomförandet av Lidingös översiktsplan beräknas öka befolkningen med 11 – 15 000 innevånare till år 2030. Det största tillskottet kommer att ske i Lidingö Centrum och Torsvik”.

Parallellt med översiktsplanen pågår också ett arbete med planprogram för Centrum-Torsvik. Där föreslår tjänstemännen att de byggs i storleksordningen 3000 bostäder, vilket inte är någon hemlighet. Under våren kommer dessutom lidingöborna att få tycka till även om planerna för Centrum-Torsvik.

Tjänstemännens bedömning är att det behövs ca 3000 nya bostäder för att finansiera överdäckningen av diket i Torsvik (för att bli av med bullret), skapa underlag för en långsiktigt positiv utveckling av handeln i Lidingö centrum samt för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att diskutera med SL att Lidingöbanan ska gå via Centrum-Torsvik.

Dessutom finns det fördelar med att koncentrera bebyggelsen till på redan ianspråktagen mark såsom vi tidigare har gjort i Gåshaga och Dalénum – det sparar våra grönområden.
Från majoritetens sida har vi ännu inte tagit ställning till förslaget, utan avvaktar vidare utredningar för att bl a se hur stadsdelen kan komma att kan se ut.

Var kan bostäderna få plats, hur kommer stadsdelen att se ut, vinner vi de fördelar vi hoppas på, osv.?

För oss är nämligen inte numerären det primära, utan vi vill bygga en hållbar och miljösmart stadsdel.

Det tycks tyvärr inte vara Centerpartiets målsättning. Deras föreslagna 1500 bostäderna kommer nämligen ta mer grön mark i anspråk eftersom dessa inte räcker till för att finansiera en överdäckning av Torsviksdiket. Är det verkligen vad Kent Ivarsson & Co vill?

Vill man dessutom redan på förhand utesluta att Lidingöbanan får en ny sträckning via Centrum och Torsvik?

Och hur mycket bryr sig det parti som säger sig värna om småföretagarna om handlarna i Lidingö Centrum?

Om Centerpartiet vill vara ett ansvarstagande parti borde man också invänta alla fakta innan man låser sig fast vid ett ställningstagande som kanske ger oönskade effekter istället.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP