2011-11-28

Inte bara Lena Ek

Miljöminister Lena Ek (C) kritiseras för att som EU-parlamentariker ha varit vice ordförande i en lobbyorganisation och att hon som minister eventuellt kvarstår i den rollen.

Men det är inte bara Centerpartiets nya miljöminister som kombinerar rollen som förtroendevald med engagemang i lobbygrupper. På Lidingö är t ex Tor von Sydow ledamot i Hospice Vänners styrelse (som har starka synpunkter på frågan om hur Lidingö Hospice ska utvecklas) samtidigt som han representerar Centerpartiet i äldre- och handikappnämnden (som just ska fatta beslut i dessa frågor).

Hans partikollega Ulrika Sandell är ordförande i en annan intresseorganisaton, Kottlasjöns Vänner, som också har engagerat sig hårt i olika politiska beslut samtidigt som hon är fullmäktigeledamot.

Självklart är det bra och viktigt att förtroendevalda har ett brett samhällsengagemang, även vid sidan om politiken. Det finns många goda exempel på fotbollspappor och hockeymammor, scoutledare och körsångare. Det finns de som engagerar sig i Naturskyddsföreningen, Röda korset eller den lokala bostadsrättsföreningens styrelse. Allt detta är mycket positivt. Vid sidan om vad insatserna betyder för föreningarna som sådana ger det också ytterligare erfarenheter och bidrar till den personliga utvecklingen vilket kan vara till nytta även i den kommunalpolitiska gärningen.

Men som förtroendevald måste man vara försiktig så att inte jävssituationer uppstår eller att ens förtroende urholkas. I kommunfullmäktige liksom i styrelser och nämnder fattar vi många och viktiga beslut. Det får aldrig råda någon tvekan om att det är allmänintresset, lidingöborna, vi representerar.

2 kommentar(er):

Tore Kullgren 4 december 2011 kl. 16:44  

Nog är det skillnad på lobbyorganisationer och "lobbyorganisationer".

European Energy Forum har många av Europas stora kommersiella energibolag som medlemmar. Det finns uppenbara intressekonflikter, när ett statsråd är företrädare för en branschorganisation för internationella storföretag.

Däremot finns inte samma problem med en politiker som är aktiv i en ideell medborgarorganisation. I en demokrati ska ju politikerna företräda medborgare, inte företag.

Peter Johansson,  7 december 2011 kl. 12:06  

Politikerna ska företräda allmänheten, varken företag eller intresseorganisationer.

Det är lika illa när sossarna springer LO:s ärende som om moderaterna skulle gå näringslivets.

Att centerpartister på Lidingö blanadr ihop sina roller är mycket illa. "Ideella" organisationer bevakar som regel olika särintressen och jag vill inte bli representerad av ett parti som prioriterar det framför allmänintresset.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP