2011-11-29

Vi måste ta ansvar även för stadshuset

Det ligger obnekligen någonting i Miljöpartiets förslag (LT 18/11) att riva stadshuset och bygga ett nytt istället för att renovera det befintliga. Att inte överväga den frågan när stadshuset står inför ett omfattande renoveringsbehov samtidigt som tomten skulle kunna utgöra en viktig pusselbit i ett utbyggt Lidingö centrum vore tjänstefel.

Därför kommer, inom ramen för planprogrammet för Centrum-Torsvik, den frågan att utredas de närmaste månaderna. Men låt mig understryka att tillsvidare är huvudalternativet att stadshuset ändå blir kvar.

Men oavsett om stadshuset renoveras eller ett nytt ska byggas, så kostar det pengar. Men det tycks inte oppositionen vilja inse.

Det är klart att man inte vinner lika många röster på att renovera ett stadshus som att som Centerpartiet ge pengar till en ny friidrottsanläggning (fast den just har blivit renoverad) men om man vill ta ansvar då måste man även vårda de fastigheter vi har – oavsett om det går skolbarn eller bor äldre i dem. Eller som i detta fall är en arbetsplats för drygt 250 medarbetare och därtill hjärtat i den kommunala demokratin.

Efter 40 år finns det nu ett omfattande renoveringsbehov i stadshuset. De tekniska installationerna är i princip slut vilket innebär att man behöver byta ventilationsaggregat och kanaler, stamrenovera ledningarna, byta ut armaturer, el-centraler, kablage, datanät, brand- och inbrottslarm samt styr- och reglerutrustning. Även ytskikten behöver renoveras såsom innerväggar, undertak och golv.

När vi sen renoverar stadshuset måste vi också se till att byggnaden uppfyller dagens normer. Vi behöver effektivisera ytanvändningen, förbättra arbetsmiljön och minska energianvändningen. Det senare som bekant en viktig del i miljöprogrammet.

Genom att reservera dessa pengar i en investeringsreserv visar vi att vi tar ansvar för en av våra viktigaste fastigheter. Men det innebär inte att vi har gett fastighetskontoret carte blanche på att spendera pengarna. Innan någon renovering genoförs måste ordentliga underlag tas fram.
Men låt oss inte som strutsen stoppa huvudet i sanden och tro att verkligheten inte existerar bara för att vi själva väljer att blunda för den.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP