2012-02-14

Därför är detta blogginlägg borttaget.

I förrgår skrev jag här ett inlägg om den bristande språkundervisningen i svensk skola, exemplifierat med ett mail jag hade fått från en gymnasieelev. Mailet var helt anonymiserat och någon möjlighet att identifiera eleven fanns inte.

Ändå har många ansett att jag har kränkt eleven i fråga. Detta var naturligtvis inte syftet med inlägget, utan att få igång en diskussion om kvaliteten i den svenska skolan. Det är dessvärre inte enda gången jag har fått brev eller mail från unga vuxna som uppvisar dåliga kunskaper i svenska språket.

För att få ett godkänt betyg i svenska i nian krävs inte mer än följande: “Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.” Man måste alltså inte skriva i enlighet med språkliga normer, utan bara med en “i huvudsak fungerande anpassning” till dem. Med andra ord räcker det om en läsare begriper vad det står. Och då anses ändå kraven ha skärpts något sedan det gamla betygssystemet.

Jag tycker att det är alldeles för lågt ställda krav och det var det jag ville lyfta fram.

Men för den händelse att eleven känner sig kränkt ber jag om ursäkt och väljer att ta bort inlägget.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP