2012-06-04

Ingen ny bussdepå i Stockby på Lidingö

För att kunna fullfölja moderniseringen av Lidingöbanan har SL behov av att bygga ut den befintliga depån vid AGA för nya spårvagnar. Då SL:s bussar inte får plats i den gamla depån, som för övrigt också är i behov av modernisering, har SL tidigare tecknat avtal med Lidingö stad om att köpa mark vid Stockby Industriområde på Lidingö och där uppföra en ny bussdepå.

Efter det att avtalet med Lidingö stad tecknades om markförvärv i Stockby har SL bland annat utvecklat möjligheten att bygga nya, moderna bussdepåer i innerstaden. Dessa kan framöver användas även för Lidingöbussarna. därför har Lidingö Stad enats med SL om att inte fullfölja försäljningen av fastigheten.

En förutsättning för att affären ska avbrytas är dock att Lidingös kommunstyrelse, senast den 30 september 2012, godkänner det avtal jag har träffat med SL:s vd.

För Lidingös del är det väldigt positivt att Lidingöbanan rustas upp och förbinds med Spårväg city och att SL samtidigt väljer att ordna depå för Lidingöbussarna i Frihamnen. Jag gläder mig verkligen med de boende i området som uttryckt oro för en kommande bussdepå.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP