2012-06-21

Inte anställd av Lidingö stad

I ett inslag i ABC-Nytt nu på morgonen berättas om att en konsult anlitad av Lidingö stad är misstänkt för grovt mutbrott efter att han låtit ett byggföretag som också anlitats av staden för totalrenoveringen av Siggebogården betala för bygget av en sommarstuga åt honom.

Misstanken är att konsulten i gengäld kan ha påverkat valet av byggföretaget samt vilka fakturor denne fått godkända. Så här långt har vi dock inte kunnat se att Lidingö stad har lidit någon ekonomisk skada, men om så visar sig vara fallet måste vi naturligtvis agera resolut.

I inslaget och på ABC-Nytts hemsida har emellertid felaktigt påståtts att konsulten varit anställd i kommunen (nu rättat). Detta är inte korrekt, utan han har varit en upphandlad extern konsult.

Lidingö stad har givetvis en policy mot korruption och var en av de första kommunerna i landet att inrätta en s k whistleblower-funktion, dvs. en möjlighet för anställda att anonymt anmäla misstankar om oegentligheter.

Mut- och bestickningsbrott är allvarliga, inte enbart för att det kan röra sig om stora summor, utan framförallt för att det undergräver förtroendet. Det som har hänt är fullständigt oacceptabelt och därför är det mycket bra att åklagaren, när han nu har starka misstankar, väcker åtal.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP