2012-06-20

Ställ större krav på polisen

I sitt nyhetsbrev skriver Olle Wästberg (tidigare statssekreterare (FP), generalkonsul, chefredaktör, m m och för närvarande regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012) om hur myterna kring brottsligheten i New York krossas.

Med hänvisning till boken ”The City That Became Safe: New York’s Lessons for Urban Crime and Its Control” av Franklin Zimring skriver Wästberg:

"Zimring pekar på hur New Yorks framgång i brottsbekämpningen inneburit att över 10.000 manliga newyorkare, de flesta svarta eller latinos, som lever idag sannolikt skulle ha varit mördade om inte Rudolf Giuliani hade lagt om politiken 1990. Dödligheten för män under 25 år har halverats i New York tack vare att morden minskat.

Zimring staplar kurvor och siffror. Men det viktigaste är att han krossar myter. Antalet fängslade i New York har inte ökat, utan tvärtom minskat. Knarkvågen har inte ebbat ut, utan knarket är nästan lika utbrett som får tjugo år sedan. Inte heller har den relativa fattigdomen eller arbetslösheten minskat.

Zimring hävdar också att ”nolltoleransen” inte spelat särskilt stor roll för nedgången. Utan allt handlar om polisarbete. Giuliani ökade antalet poliser, men det viktiga var att polischeferna ställdes till ansvar. Det blev deras ansvar att se till att brottsligheten minskade. De lokala polischefer som inte klarade det byttes ut."

Precis som Giuliani har Beatrice Ask ökat antalet poliser och det har varit en helt riktig åtgärd, men nu måste också kraven öka på svensk polis. det är helt enkelt inte acceptabelt att så få brott lagförs och att så mycket fokus ägnas åt att "räkna pinnar" istället för att lösa brottslighet.

Målstyrningen måste bli bättre, organisationen trimmas och (precis som i New York) de chefer som inte håller måttet bytas ut.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP