2015-05-19

Stark styrning ger flexibilitet och kontroll

De närmaste 5 åren kommer Stockholms läns landsting investera ca 75 miljarder kronor i sjukvård och kollektivtrafik. Det är den största satsningen som något svenskt landsting någonsin har gjort.

Med så stora och så många projekt är det oerhört viktigt att vi är kostnadsmedvetna och styr projekten hårt så att skattebetalarna får valuta för pengarna. Dessutom måste byggprojekt många gånger genomföras samtidigt som trafiken ska rulla och vården bedrivas i direkt anslutning.

Ett exempel på detta är Löwenströmska sjukhuset där all verksamhet fortlöper samtidigt som sjukhuset byggs om och rustas upp. I ett reportage i Radio Stockholm beskrivs hur landstinget framgångsrikt har valt att driva projektet genom s. k. delad entreprenad (Construction Management) för att åstadkomma en stark styrning. Det skapar möjlighet till flexibilitet gentemot hyresgästerna, samtidigt som kostnadskontrollen bibehålls och tidplanerna säkras.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP