2015-05-08

Mediagranskning av NKS

Svenska Dagbladet har senaste dagarna haft en serie kring Nya Karolinska Sjukhuset. Det är bra att media granskar offentlig verksamhet, men beklagligt att det i artikelserien presenteras en rad missförstånd som gör att stockholmarna kan bli oroade över tillgången på sjukvård i länet.

Att det i vissa medier står att vårdplatserna i länet kommer att bli färre till följd av att NKS byggs är ett missförstånd som grundar sig i att själva NKS kommer att ha färre vårdplatser än Karolinska sjukhuset. Men NKS är inte tänkt att rakt av ersätta Karolinska, utan kommer att vara ett mer högspecialiserat akutsjukhus. Istället bygger vi ut sjukvården med 800 nya vårdplatser på de övriga sjukhusen som kommer att stå klara till 2018.

Ett annat missförstånd är att kostnaderna skulle skena iväg. NKS är förvisso en mycket stor satsning för att ge stockholmarna tillgång till bästa möjliga vård, men att mina företrädare valde en OPS-lösning var just för att garantera att kostnaden för ett så stort och komplicerat projekt inte skulle öka och att projektet skulle bli klart i tid och med rätt innehåll.

Däremot finns det kostnader som inte ingick i OPS-projektet såsom medicinteknisk utrustning. Men det var ett medvetet val för om vi hade beställt den utrustningen redan 2010 hade den varit omodern när sjukhuset står klart. Vi har också tagit beslut om att bygga ett nytt labbkvarter, bygga om Astrid Lindgrens barnsjukhus och lägga till ytterligare 80-vårdplatser i NKS i en tillbyggnad.

Vill du veta mer om NKS finns ytterligare information på landstingets hemsida.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP