2015-05-20

Rekordstora investeringar i Alliansens budget

Idag har vi presenterat Alliansens budgetförslag för Stockholms läns landsting för 2016.I den vill vi inskärpa vikten av ordning och reda i ekonomin. Som enda landsting i Sverige presenteras den tionde budgeten i rad som är i balans. Skatten hålls oförändrad, sjukvården och kollektivtrafiken tillskjuts 1,8 miljarder kronor respektive 295 miljoner kronor mer än föregående års budget. SL:s 30-dagarskort höjs med 100 kronor till motsvarande 890 kr från den 1 september 2015.

Budgetförslaget innehåller rekordstora investeringar för 2016-20. Sammantaget investerar vi drygt 75 miljarder kronor de kommande 5 åren i sjukvård och kollektivtrafik. Förutom stora satsningar som Nya Karolinska och en utbyggd tunnelbana till Nacka, Solna och Järfälla görs stora investeringar i våra sjukhus och i befintliga trafiksystem.

För närvarande byggs såväl Södertälje, Danderyds, S:t Görans och Södersjukhuset ut med nya vårdplatser och behandlingsbyggnader inklusive akutmottagningar. Löwenströmska och Sollentuna närsjukhus rustas upp och får framförallt fler geriatriska platser. Lite senare i höst planerar vi beslut om att bygga en ny operations- och interventions vid Huddinge sjukhus.

Den beslutade nybyggnationen på Södersjukhuset ligger således fast, men som redan tidigare skrivits om i DN så planerar vi att banta Södersjukhuset genom att på sikt avveckla stora delar av det befintliga sjukhuset och istället låta bygga ett nytt akutsjukhus söder om Söder. Denna fråga kommer jag att återkomma till längre fram när planerna konkretiseras.

På trafikområdet kan nämnas att Roslagsbanan rustas upp och att en eventuell förlängning till Arlanda kommer att utredas. Även utredningen av Spårväg Syd ska fullföljas. Lidingöbanans upprustning pågår, men har tyvärr försenats pga. problem med signalsystemet. Utbyggnaden av Spårväg City skjuts på framtiden då utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden drar ut på tiden

Röda linjens uppgradering fortsätter som ska ge högre kapacitet och tätare turer. 48 nya tåg är beställda och börjar levereras 2017. Även 46 nya pendeltåg är beställda som levereras fram till 2018 och bygget av Citybanan fortgår enligt plan som när den öppnar ökar turtätheten och minskar risken för störningar.

Tvärbanans förlängning till Sickla fortsätter enligt plan. Byggstarten av Tvärbanan till Kista skjuts ett år och den byggs ut etappvis, till Ursvik 2021 respektive Helenelund 2023. Kapacitetsförstärkningen av Saltsjöbanan förskjuts också i tiden, däremot prioriteras det nya säkerhetssystemet ATC och genomförs enligt plan.

Ja, det var ett axplock av investeringsbudgeten. Hela budgetdokumentet finns att läsa här för den som är intresserad.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP