2015-05-25

NKS bör ses som en chans för Stockholm

Svenska Dagbladet har på senare tid skrivit en rad kritiska artiklar om Nya Karolinska (NKS). Att media granskar och ifrågasätter politiska beslut är i grunden bra, det är en förutsättning för en fungerande demokrati och det skapar incitament för oss beslutsfattare att försöka fatta så kloka beslut som möjligt.


Men ibland kan mediabilden bli något ensidig och i ett försök att bredda perspektivet har Jacob Tellgren och Ulf Janzon från läkemedelsföretaget MSD skrivit en debattartikel på SvD Brännpunkt där de lyfter fram vilken stor betydelse NKS kommer att få, inte bara för att Stockholms läns landsting ska kunna erbjuda vård i världsklass utan också vilken betydelse klustret kring NKS och Karolinska Institutet kommer att ha för att bibehålla och förbättra Sveriges konkurrenskraft inom life science området.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP