2016-11-14

Flytten till NKS innebär inte vårdstopp


Om man ska tro Svenska Dagbladet så är flytten till NKS på söndag orsaken till "nära ett totalstopp" för planerade operationer och behandlingar på Karolinska. Men lyckligtvis är så inte fallet. Anledningen är istället snökaoset som resulterat i många benbrott och liknande olycksfall som kräver akuta insatser och vårdplatser.

Inför flytten till NKS minskar man antalet vårdtillfällen inom Hjärta och Kärl respektive Barn och Kvinnosjukvård (de två verksamheter som flyttar under november) några veckor före respektive efter flytten av praktiska skäl. Detta är planerat sedan lång tid tillbaka och i gengäld så backas Karolinska upp under denna period av de andra akutsjukhusen i länet. Men att detta skulle stoppa canceroperationer på Karolinska som Svenska Dagbladets reporter Fredrik Mellgren påstår är helt enkelt inte sant.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP