2016-11-08

Så blir nya Roslagsbanan

För oss moderater är en bra kollektivtrafik viktig. I nordostsektorn satsar vi på Roslagsbanan som ger en snabb förbindelse med högkapacitet åt många boende i Vallentuna, Österåker, Norrtälje, Täby och Danderyd.


Program Roslagsbanans utbyggnad omfattar bl a dubbelspårsutbyggnad i två etapper, en ny depå i Molnby, Vallentuna och upprustning av befintliga Mörbydepån, anskaffning av 22 nya fordon, tillgänglighetsanpassning av fordon och stationer, bullerskydd och säkerhetshöjande åtgärder.

När programmet är genomfört 2018 har vi ökat kapaciteten på Roslagsbanan till motsvarande en jämn 10-minuterstrafik och minskat störningskänsligheten i trafiken, sänkt bullernivåerna och utökat mängden dubbelspår från ca 14,5 km till ca 36,5 km.


0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP