2016-11-20

Idag öppnade Nya Karolinska sjukhuset


Idag öppnade Nya Karolinska (NKS) sin verksamhet och 07.30 rullade den första patienten över från Thoraxkliniken till de nya moderna sjukhuslokalerna vid Solnavägen. Först in är nämligen patienter och verksamheter inom Hjärta och Kärl, däribland all slutenvård inklusive intensivvård, operationsavdelningar och delar av öppenvården och om en vecka följer Barn- och Kvinnosjukvård efter.

Den 2 juni tog landstinget över nyckeln till delar av den nya sjukhusbyggnaden och sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att förbereda inför att de första patienterna välkomnas och att det nya högspecialiserade sjukhuset kan fyllas med vård . Förberedelserna har handlat om allt från att utbildning av personal till klinisk driftsättning av apparatur och att fylla på med vårdens förbrukningsmaterial.

Totalt kommer ca 20 patienter att flyttas över idag och om en vecka kommer ytterligare 70 patienter. Inför flyttdagarna är ett minutiöst planerat schema förberett för hur inneliggande patienter ska flyttas till nya byggnaden. Medicinska bedömningar som t ex infektionskänslighet avgör den turordning som patienterna flyttas med.


Med Nya Karolinska får vi ett sjukhus i världsklass med inte mindre än 36 operationssalar och drygt 700 vårdplatser. På NKS är patienten i fokus och t ex bildskärmar i alla patientrum gör det möjligt att visa exempelvis röntgenbilder, labbresultat och läkemedelslistor för patienten, förklara direkt på plats och göra patienten delaktig på ett annat sätt än i dag, Överhuvudtaget ska så mycket vård som möjligt ges i patientens eget rum för att minska transporter och därmed olägenheter för patienten. Alla inlagda patienter får enkelrum med egen toalett och dusch vilket ger bättre integritet och minskad risk för smittspridning. Av samma skäl skiljer man på patientflöden och besökare.

Först 2018 kommer hela sjukhuset stå klart, men idag passerar vi en viktig milstolpe i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP