2016-11-14

Inget krismöte i landstinget

I förra nyhetsbrevet skrev jag om Svenska Dagbladets påståenden att landstingets upphandlingar av strategiska investeringsprojekt var olagliga. Sedan dess har Svenska Dagbladet publicerat ytterligare en artikel där deras reporter Fredrik Mellgren nu påstår att vi som konsekvens av deras "avslöjanden" haft ett "krismöte i landstinget".

Så var faktiskt inte fallet, utan Miljöpartiets ledamot i Locums styrelse, Thomas Bengtsson begärde att få ett extra styrelsemöte vilket jag som ordförande hörsammade eftersom jag enligt aktiebolagslagen måste måste kalla till möte om någon av ledamöterna begär detta.

Något krismöte var det absolut inte, däremot gavs en mycket bra information om hur beslutsprocesserna liksom ansvarsfördelningen mellan Locum och landstinget ser ut från landstingsdirektören, Locums vice vd respektive chefsjurist. Därtill rekapitulerade Locums vd vilken information han faktiskt hade gett styrelsen varje möte sedan han tillträdde för ett år sedan, mot bakgrund av att just Thomas Bengtsson i media ifrågasatt huruvida han fått tillräckligt med information på styrelsemötena.

Om Thomas Bengtsson fortfarande är "förbryllad fast på en högre nivå", vilket han påstod i artikeln, får stå för honom. För flertalet av oss andra var genomgången tvärtemot mycket klargörande och ingen av styrelseledamöterna uttalade heller någon kritik mot bolagets ledning eller ansåg att den information som givits vid styrelsemötena varit otillräcklig - inte heller Thomas Bengtsson.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP