2016-11-11

Solceller på Danderyds sjukhus

Nu har den första stora solcellsanläggningen kommit igång vilket känns väldigt roligt. På Danderyds sjukhus invigde vi idag den första anläggningen med 1000 kvm solceller, vilket ger en effekt som motsvarar 35 villors elförbrukning.

Även på Södertälje sjukhus och Karolinska Huddinge pågår installationer av solceller som kommer att tas i bruk inom kort. Tillsammans blir det drygt 7000 kvm vilket gör landstingets satsning till en av de största i landet och kommer att svara för 20 % av länets solelsproduktion.

Men vi stannar inte där utan målsättningen är att installera 20 000 kvm solceller på våra sjukhustak.

Locum arbetar systematiskt med att utveckla landstingets fastigheter så att de både blir bättre miljömässigt och ekonomiskt. Ett led i detta är att införa förnyelsebar fastighetsnära energiproduktion vid Locums fastigheter, det vill säga att anlägga solceller på fastigheternas tak.

Sjukhus är speciellt lämpliga för elproduktion från solceller eftersom de har hög elförbrukning dygnet runt. Det innebär att all el som produceras kan användas direkt i den egna byggnaden. Nu får vi egenproducerad energi direkt till sjukhusets verksamhet vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Tråkigt nog omfattas investeringar i denna miljövänliga energiteknik av den rödgröna regeringens nya solcellsskatt. Trots löften om att reglerna skulle ändras har vi efter flera månader ännu inte sett något skarpt ändringsförslag från finansminister Magdalena Andersson. Det kommer att bli färre miljövänliga investeringar om inte regeringen håller sina löften om att helt avskaffa denna miljöskadliga skatt.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP