2009-12-03

Rättvisa skipad i Laval-fallet

Det tog över fem år, men nu har Arbetsdomstolen äntligen, efter att ha konsulterat EG-domstolen, konstaterat att Byggnads och Elektrikerförbundet bröt mot lagen och därför får betala skadestånd till Laval liksom deras rättegångskostnader.

LO:s avtalssekreterare kallar domen orimlig, men i själva verket är det rättvisa som har skipats. Visserligen dröjde det länge och det lär inte hjälpa varken Laval eller de lettiska byggnadsarbetarna som fick smaka på de svenska fackförbundens protektionism, men för framtiden är det viktigt att domstolen tydligt har fastslagit att även fackföreningar måste följa lagen i sina konflikter med arbetsgivare.

Källor: Aftonbladet SvD SvD SvD Ledarbloggen DN DN Dick Erixon Johnny Munkhammar

24 kommentar(er):

Jonas Lundgren 7 december 2009 09:52  

Lavaldommen var ett nederlag för svensk arbetarrörelse. Och rättvisa skipades enligt klassisk EU-modell där EG-domstolen går till storms mot de fria fackföreningarna och värnar lönedumpning genom utländsla företag.

Svenska löner och kollektivavtal i Sverige. Det är rättvisa.

/Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö, bloggare i lokalpolitiska frågor på jonaslundgren.blogspot.com

Paul Lindquist 7 december 2009 11:42  

Jonas!

EG-domstolen attackerar inte fackföreningarna, men kräver att de också ska följa lagen.

Som du vet erbjöd Laval avtalsenlig lön, men fackföreningarna krävde t.o.m. en högre lön än vad som betalas i genomsnitt till svenska byggnadsarbetare. Detta tillsammans med demonstrationerna där man skrek "go home" till letterna gör det ganska uppenbart att man inte kände någon solidaritet med de berörda arbetarna utan enbart agerade utifrån ett protektionistiskt och egositiskt perspektiv.

En liten fråga bara, anser du att svenskar som tillfälligt arbetar i t.ex. Lettland ska omfattas av lettiska kollektivavtal och ha lettisk lön?

Jonas Lundgren 7 december 2009 16:17  

Hej Paul

Du lyfter fram en viktig aspekt. Det är viktigt att man följer lagen i det land där man arbetar. Ja, jag tycker att en medborgare i Sverige som jobbar i ett annat land, låt oss säga Lettland, bör få den lön som är kollektivavtalsenlig.

Du har inte tänkt på att man kanske krävde högre löner än brukligt för att markera att jobb i Sverige i första hand ska gå till svenska företag.

/Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö, bloggare i lokalpolitiska frågor på jonaslundgren.blogspot.com

Paul Lindquist 7 december 2009 16:55  

Jonas!

Din kommentar visar på en skrämmande likhet med Sverigedemokraternas syn, men var tog den internationellla solidariteten (som Vänsterpartiet annars så gärna lyfter fram) vägen?

Jonas Lundgren 7 december 2009 19:06  

Hej Paul

Tror du att Sverigedemokraterna står upp för internationella rättigheter. Så är inte fallet. Min hållning är att varje land måste få en höjd levnadsstandard, därmed högre minimilöner. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Lettiska kollektivavtal ska gälla i Lettland. Ingen särbehandling av svenskar på den internationella arbetsmarknaden. Det är skrämmande att du släppt greppet om ordet, fenomenet, landet och folket Sverige och svenskar. Du anklagar mig för att vara precis det jag kämpar mot bara för att jag använder namnet på det land jag lever i. Det finns ingen som helst likhet.

Den internationella solidariteten hjälper alla länder att gemensamt skapa den välfärd mot vilken alla strävar. För oss vänsterpartister är solidariteten fundamental. Grundvalen i vår politik är att alla ska delta på samma vilkor. Alltså ska en svensk medborgare som arbetar i lettland inte ha någon gräddfil.

Skilj på begreppen innan du anklagar dina politiska motståndare för att vara sverigedemokrater. Håll tungan rätt i mun Paul Lindquist. För den typen av påstående är helt oacceptabelt.

Vet du varför jag och mina gelikar utsätts för våld och hot från nazister och rasister, vet du varför jag har haft nazister utanför min port för att visa att dom har koll på mig. Vet du varför du inte utsätts för den typen av kränkningar? Därför att mitt motstånd är aktivt och ditt är passivt.

Kanske drar jag bara en för hög växel av din kommentar Paul? Kanske menar du bara att Sverigedemokraterna har en mer fackföreningsvänlig politik än Moderaterna? Inget nytt under solen i de "nya Moderaterna" i så fall.

/Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö, bloggare i lokalpolitiska frågor på jonaslundgren.blogspot.com

Anonym,  8 december 2009 11:18  

Vet inte vad Paul menade, men jag reagerade också på det du skrev. Tycker att din kommentar "Du har inte tänkt på att man kanske krävde högre löner än brukligt för att markera att jobb i Sverige i första hand ska gå till svenska företag." andas lite av Sverigedemokraternas slogan: Sverige åt svenskarna.

Ali Esbati 8 december 2009 13:38  

Sverige åt svenskarna? Eller världen åt alla?

Jonas Lundgren 8 december 2009 14:38  

Skillnaden mellan mig och en sverigedemokrat är att jag deffinierar alla som bor i Sverige som svenskar. Och detta innebär att alla som bor i Sverige ska ha jobb. Sedan kan vi börja ta in företag från andra länder. Jag anser inte detta av rasism, däremot är det uppenbart att man aggerar på detta sätt på grund av vinstintresse. Och om man kallar det rasism att vilja att alla som bor i vårt land ska ha mat på bordet innan man söker företag utomlads för att göra ett jobb så är det en sak. Personligen anser jag att den verkliga rasismen är att man utnyttjar dåliga levnadsförhållanden och låga löner i andra länder för att man vill tjäna pengar på dem. Man förbättrar inte levnadsförhållandena i ett annat land genom att utnyttja låglönesystemet.

Paul Lindquist 8 december 2009 16:15  

Jonas!

Min jämförelse mellan dig och Sverigedemokraterna baserades på att du skrev "jobb i Sverige i första hand ska gå till svenska företag". Så skulle även en sverigedemokrat uttrycka sig.

Intressant att du i din uppföljande kommentar vill dra en tydlig gräns kring just nationalstaten. Vi är faktisk med i en union där vi har fri rörlighet för människor, kapital och varor. Ett lettiskt företag har alltså lika stor rätt att få utföra ett arbete i Vaxholm som ett skånskt företag.

När det gäller våld är vänsterextremister och nazister lika goda kålsupare. Det finns otaliga exempel på när vänsterextremister har attackerat nazister i samband med demonstrationer och i somras misshandlade tre vänsterkvinnor Sverigedemokraternas pressekreterare. Visst det finns otaliga exempel på det motsatta också, men försök inte måla ut vänstern som oskyldiga offer i sammanhanget.

Unknown 8 december 2009 17:46  

Paul,
Faktum är att byggföretaget Laval sade sig vilja betala de anställda vid bygget i Vaxholm 109 kronor per timme. 145 kronor var Byggnads krav (dåvarande genomsnittslön för byggarbete i stockholmsområdet). 164 kronor är den timförtjänst som NCC:s byggnadsarbetare hade när bygget slutfördes. Cirka 30-35 kronor (4 000 – 6 000 kronor per månad) blev den verkliga timförtjänsten för de lettiska byggnadsarbetarna. Det är lönedumpning och inget annat.

Vi bör inte konkurrera med löner, utan kunskap.

Dessutom innebär AD:S dom att flera företag riskerar att konkurreras ut av oseriösa företag som betalar lägre löner.

Dan Lundqvist Dahlin
Byggnads

Anonym,  8 december 2009 21:44  

Dan, du väljer att inte återge hela historien. Laval var beredd att teckna ett kollektivavtal med den av byggnads angivna minimilönen på 109 kr per timme. Men Byggnads i Sth valde att kräva en högre lön än vad deras egna kollektivavtal krävde. En rätt viktig aspekt i sammanhanget.

Sedan när du säger att den verkliga timförtjänsten låg på 30-35 kr/timme så bortser du från att de anställda hade fri mat och fritt boende. Vad blir det omräknat i lön? Men återigen, Laval var villig att teckna det kollektivavtal med byggnads som gällde, men byggnads accepterade inte sin egna lägsta avtalsenliga lön.

Unknown 9 december 2009 08:38  

Hej Anonym,
Grejen är att det inte finns några minimilöner i Byggavtalet. I branschen använder vi snittlön. Byggnads krävde att Laval skulle betala snittlön i Vaxholm (145 kr).

Byggnads fick däng i EG-domstolen för att man inte hade tillräckligt tydliga "lönelistor". Därmed kunde inte utländska företag förutse vad de ska räkna på. Numer rapporterar Byggnads in sin löner till Arbetsmiljöverket som är samordningskontor. Där kan utländska företag få information om vilka kollektivavtal som gäller.

Frågan kvarstår, varför ska utländska arbetare få lägre löner än svenska arbetare?

Dan Lundqvist Dahlin
Byggnads

Jonas Lundgren 9 december 2009 11:00  

Paul Lindquist!

Jag talade om att Jag, blivit utsatt för högerextremt våld och hotelser. Du kan väl ändå inte påstå att jag är någon vänsterextremist. Jag trodde att du, som god liberal, för det är du i sanning, skulle se detta som individuella fall och inte klumpa ihop folk. Nu är jag, parlamentarisk politiker, en extremist som utsätter och därmed förljänar att utsättas för våld. Detta går jag inte med på. Det är nämligen inte sant.

Kan hända uttryckte jag mig på ett olämpligt sätt, men eftersom diskussionen handlade om en sakfråga och inget annat så bör ju det vara totalt irelevant.

Ja, vi är med i EU, och ja, jag värnar det svenska självbestämmandet som något viktigt. Återigen kommer vi tillbaka till den liberala tanken, ska länder vara fria och självständiga eller klumpas ihop? Måhända är jag mer liberal än du Paul Lindquist? Och förresten, ja, vi är med i en union som syftar till att rättfärdiga frihandel och lönedumpning. Men det förhindrar mig ju knappast att kritisera det faktumet? Eller gäller inte åsiktsfriheten mig längre?

Vore det inte en god idé att sluta med att måla ut dina politiska motståndare som extremister? Det ger inget vidare seriöst intryck Paul.

I januari 2008 blev jag och kamrater från Ung Vänster angripna av nazister från Svenska Motståndsrörelsen. Ingen av oss är någon typ av extremist. Jag har aldrig i hela mitt liv slagit en annan människa. Ändå är vi lika goda kålsupare? Under hösten 2008 stod det nazister utanför mitt hyreshus ett antal gånger. Jag hade aldrig sett dem förut. Men jag är antirasist och demokrat. Det är något de inte tycker om. För några månader sedan blev jag uthängd på det nazistiska nätcommunityt Nordisk.nu.

Är det något som hänt dig Paul? Eller är det bara något du tycker att dina politiska motståndare, demokratiska sådana, bör få utstå?

/Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö, bloggare i lokalpolitiska frågor på jonaslundgren.blogspot.com

Paul Lindquist 9 december 2009 11:24  

Jonas!

Jag har inte påstått att du har brukat våld mot någon, men du lyfte fram att nazister brukar våld mot dig och andra på den politiska vänsterkanten och då vill jag också lyfta fram att på vänstersidan finns det också extremister som tar till våld.

För mig är ingendera acceptabelt. Du ska ha rätt att uttrycka dina åsikter så länge du gör det fredligt, men det ska också Sverigedemokrater och nazister få göra (så länge de inte gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp, men då är det polisens sak att ingripa).

Men jag minns också en tidigare debatt vi hade på bloggen där du tog vänsterextremister som störde nazistdemonstrationer i försvar.

Jonas Lundgren 9 december 2009 12:36  

Hej Paul

Ja, du har helt rätt, jag lyfter fram att politiskt våld från extremhögerns sida. Men eftersom vänstern inte är en homogen grupp, lika lite som högern så tycker jag att det är viktigt att skilja på äpplen och päron. Vänsterpartiet och Antifascistisk Aktion har nästan lika stora skillnader sins emellan som Vänsterpartiet och Moderaterna.
Det våld som vissa vänsterextremister utövar mot högerextremister är ett ytterligheternas krig och det våldet går inte att försvara. Det har jag heller aldrig gjort. Men att vissa vänsterextremister utövar våld mot högerextremister innebär inte att dessa i sin tur har någon som helst rätt att utöva våld mot mig.

Jag har aldrig försvarat ytterligheternas våld. Jag har aldrig ifrågasatt alla människors rätt att uttrycka sina åsikter. Däremot försvarar jag rätten att visa sitt ogillande till dessa åsikter. Men jag vill inte gå in i en Salemdebatt här, den senaste utmynnade ju, som du kanske minns i att du klankade ner på stavfel, vilket säger en hel del om nivån på den debatten både från din och från min sida kanske...

/Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö, bloggare i lokalpolitiska frågor på jonaslundgren.blogspot.com

Anonym,  12 december 2009 18:01  

Alltid lika underhållande att läsa pauls och jonas tjafsande

Anonym,  13 december 2009 19:06  

Jonas du har inte funderat på att flytta till Nordkorea eller Kuba?

Jonas Lundgren 13 december 2009 23:16  

Hej Anonym

Inte för att jag egentligen borde svara på den typen av nonsens, men nej, jag har aldrig funderat över att flytta till ett totalitärt och människorättsligt vidrigt land som exempelvis Nordkorea... Vidare finns inga som helst kopplingar mellan det jag skriver angående den rättsliga processen kring Lavaldommen, senare, efter Paul Lindquists osakliga angrepp om mitt engagemang mot rasism, och din paralell till Nordkorea som är minst sagt både osmaklig och märklig.

Mvh
/Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö, bloggare i lokalpolitiska frågor på jonaslundgren.blogspot.com

Hans,  13 december 2009 23:35  

Jonas!

Det finns inget osakligt i det Paul skrev om dig.

1) Du uttryckte dig som en sverigedemokrat när du skrev att svenska jobb skulle reserveras åt svenska företag. Kanske var det ungdomligt oförstånd, men Paul hade rätt i sin kritik.

2) Både vänster- och högerextremister brukar våld. Även här har Paul rätt i sin analys.

För övrigt är du ingen parlamentarisk politiker. För det krävs att man har fått väljarnas förtroende i allmänna val. Du är istället en utomparlametarisk opinionsbildare. Ingdet fel i det, men det är någonting annat.

Jonas Lundgren,  14 december 2009 08:19  

Hej Hans

Jag har aldrig utgett mig för att vara annat än vad jag är, det vill säga lokalpolitiker för Vänsterpartiet. Detta behöver inte innebära att jag har parlamentariska uppdrag. Även om jag har diverse uppdrag för mitt parti både i länet och i kommunen.

Vad gäller Pauls "analys" har jag aldrig ifrågasatt den. Jag fördömmer både högerextremt och vänsterextremt våld. Dock är jag lika lite ansvarig eller inblandad i vänsterextremt våld som Paul Lindquist är i högerextremt. Det vill säga inte alls.

Vad gäller Sverigedemokraterna så kan jag bara konstatera att detta ungdomliga övermod i så fall innefattar hela Byggnads, Socialdemokratiska Arbetarepartiet, Vänsterpartiet, i viss mån även Miljöpartiet samt även Landsorganisationen. Om du, Hans vill kalla oss Sverigedemokrater trots att vi har uppenbar annan partitillhörighet får det stå för dig.

Mvh
/Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö, bloggare i lokalpolitiska frågor på jonaslundgren.blogspot.com

Anonym,  14 december 2009 10:52  

Jonas, Hans kallade inte dig för Sverigedemokrat, han sa att du uttryckte dig som en. En väsentlig skillnad.

Sedan så kan man nog börja fundera över vilka värderingar som finns hos Byggnads när man har representanter som står utanför en arbetsplats och skriker "Go home!" åt arbetarna.

Ali Esbati 14 december 2009 12:33  

Anonym verkar vara lite väl kritisk till Byggnads för att vara en normal debattör. Kanske är han snarare från Timbro?

/Ali

Unknown 14 december 2009 12:42  

Vi inom Byggnads är de första att erkänna att det under konflikten i Vaxholm förekom olämpliga känslouttryck som ”Go home”. Det ber vi som fackliga företrädare om ursäkt för men vi tänker inte be om ursäkt för att utländska byggnadsarbetare i Sverige ska få samma villkor som sina svenska kollegor. Det handlar om människors lika värde.

Dan Lundqvist Dahlin

Byggnads

justme-ag-thinking 21 december 2009 22:32  

uppenbarligen är inte en ställning som kommunstyrelseordförande någon garanti för förmåga att förstå grundläggande juridik. laval-domen handlar INTE om att även fackföreningar måste lyda lagar, utan om vad lagen, med beaktande av EG-rätt, i det aktuella fallet säger. om detta rådde stor oklarhet under tiden för stridsåtgärderna, och bland annat lade generaladvokaten fram ett förslag till dom som sedan EG-domstolen förkastade.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP