2009-12-02

Vi blir allt bättre

Vartannat år tillfrågar vi 1000 lidingöbor vad de tycker om den kommunala servicen. Resultatet från årets undersökning visar att lidingöborna på det hela taget är mycket nöjda och att vi har förbättrat servicen på de flesta områden sedan förra undersökningen för två år sedan.

Totalbetyget är 3,7 på en femgradig skala vilket är ett bra betyg i sammanhanget. Bäst uppskattar man boendesmiljön och våra naturområden, liksom biblioteket som alla får toppbetyg.

På några få områden har betyget sjunkit marginellt. Bl a när det gäller återvinning, men det kanske inte är så förvånande med tanke på att den nya återvinningsstationen som vi beslutade om i demokratisk ordning för tre år sedan fortfarande inte har kunnat byggas pga. av den utdragna överklagandeprocessen, där bl a miljödepartementet låg på ärendet i över två år.

Även barnomsorgen får ett något sänkt betyg, men ligger ändå på höga 3,6. Detta trots att mer resurser har tillförts verksamheten och det inte längre finns några köer. Men det är möjligt att höstens diskussioner om framtida besparingar har påverkat bedömningen.

En intressant aspekt är att de som har egen erfarenhet av en verksamhet genomgående ger högre betyg än de som inte har det. Möjligen beror det på att våra lokaltidningar tenderar att fokusera på allt som är negativt.

Samtidigt kan man konstatera att mer än tre fjärdedelar av lidingöborna får sin information om vad som händer i stadens verksamheter från Vårt Lidingö och drygt 50 % från stadens hemsida, medan bara en fjärdedel får det från lokala medier. Den andelen har dessutom sjunkit från en dryg tredjedel sedan den förra undersökningen för två år sen. Det kanske är något att fundera på för Lidingö Tidning som snart blir ensam herre på täppan igen.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP