2009-12-01

Avslöjandena minskar trovärdigheten

När en hackare nyligen läckte en lång rad email och dokument som visar att forskare på en av världens främsta klimatforskningsinstitutioner, Climate Research Unit vid University of East Anglia försökt dölja och manipulera forskningsdata som talar mot den globala uppvärmningen blev reaktionen från klimatförespråkarna att det snarast handlade om en medveten attack från skeptikerna för att undergräva Köpenhamnsmötet.

Men mailen talar för sig själva och de minst sagt pinsamma för att inte säga forskningsetiskt tveksamma uttalandena har ju faktiskt gjorts av universitetets ledande klimatforskare. Nu motbevisar inte dessa i sig tesen om den mänskliga påverkan på klimatet, men nog ger det ytterligare skäl till att inte svälja allt som klimatförespråkarna säger med hull och hår.

Nu visar det sig dessutom att University of East Anglia, har förstört orginaldata som man samlat in från väderstationer runt om i världen. Dessa rådata har sedan bearbetats och ligger till grund för universitetets prognoser om den globala uppvärmningen och sägs visa på en långsiktig temperaturhöjning de kommande 150 åren.

Utan dessa rådata går det inte för andra forskare att kontrollera om slutsatserna från forskarna på University of East Anglia, vilken är en av IPCC:s huvudkällor, är riktiga. Det är illa för trovärdigheten bland klimatförespråkarna.

Uppdatering: Idag meddelas att chefen för Climate Research Unit vid University of East Anglia, professor Phil Jones tvingas kliva åt sidan medan anklagelserna utreds. Eller som det brukar heta på svengelska - han tar en s k time-out.

Läs även: Dick Erixon Moderna Myter Mina Moderata Karameller Expressen

13 kommentar(er):

Anonym,  1 december 2009 19:02  

Bra att Lidingös ordförande är kritisk till alla "sanningar" som serveras på löpnade band på miljöområdet och inte luras med i strömmen av forskare som vill ha mer pengar till sina forskningslab. för att kunna pytsa ut tveksamma resultat med jämna mellanrum och förvirra allmänheten.

Sanningen om klimatförändingar beroende på obalans i de s.k. växthusgaserna (som dock gör det möjligt för liv att existera på jorden), som reglerar kvarstående och utstrålande värmeenergi beroende av solen, är att det inte finns någon sanning än. Underlagen är på tok för bristfälliga. Man vet alldeles för lite exempelvis om de stora havsströmmarnas inverkan. Utan exempelvis golfströmmen skulle vi frysa ihjäl i Norden. Vi befinner oss fortfarande i en uppvärmningsfas som inleddes senast för 10,000 år sen när norden och stora områden på norra halvklotet var täckt av ett upp till 4 km istäcke då människan bevisligen inte stod för någon påverkan i form av fossil förbränning. Efter 1600-talets lilla istid ökade värmen igen fortfarande utan människans påverkan. Varför temperaturen ökade från omkring 10,000 år sen och senare på 1600-talet har man aldrig diskuterat ingående och vet inte orsaken till att temp. steg. Varför temp. ökat markant från början av 1900-talet vet man heller inte, man gissar bara. Man vet helt enkelt för lite om hur och varför klimatet ändras som det alltid har gjort. Vad som är mer akut i vår miljö är alla farliga ämnen som släpps ut i världshaven, speciellt av U-länderna, som lagras upp i havslevande organismer och som så småningom hamnar i våra livsmedel. Något som borde ingå som ett huvudämne i ex. Köpenhamnskonferensen.

Medveten Lidingöbo (M)

Anonym,  7 december 2009 22:57  

Ja, och idag fick Paul stöd i sin argumentation från representanten från Saudiarabien vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

Anonym,  8 december 2009 11:14  

Till Anonym: Det vore ju klart bättre ifall du kunde skriva om vad det var Paul fick stöd för, inte från vem. Budskapet är något viktigare än budbäraren, så vad sa representanten från Saudiarabien??

Anonym,  8 december 2009 11:56  

Nog är det intressant att se vilka som väljer att, av all information som finns om klimatfrågan, koncentrera sig på de som använder olagliga metoder för misstänkliggörande. Det är nog inte en slump att Paul och Saudiarabien hamnar på samma linje i denna fråga.

Anonym,  8 december 2009 12:33  

med tanke på att den information som finns allmänt tillkännagiven är starkt selekterad och att bla det universitet som nu är på tapeten totalvägrat att lämna ut rådatan över sin forskning så är nog rätt intressant när den informationen trots allt läcker ut. För det kan ju visa sig att det inte är något yttre intrång utan istället ett insiderjobb, av någon som tycker att det är problematiskt med hemlighållandet av all rådata som motsäger universitetets officiella hållning.

Sedan så vore det fortfarande intressant att få ta del av vad saudiaraben sa.

Anonym,  8 december 2009 14:12  

I DN skrivs följande idag: "...det ifrågasatts om forskningen på området är manipulerad och viktiga fakta har undanhållits från granskning. Argumentet användes under Köpenhamnsmötets första dag av delegater från Saudiarabien, en av världens största oljeexportörer."

Eric,  8 december 2009 15:56  

Så bara för att Saudiarabien använder samma argument är det helt irrelevenat?

Varför är ni klimataktivister så rädda för att ta en saklig diskussion? Är det inte av intresse om det finns frågetecken kring forskningsresultat eller är det viktigare för er att till varje pris bevisa er tes om klimathotet?

Anonym,  8 december 2009 17:35  

En kort kommentar från en Lidingöbo: Läs lite vad Fred Goldberg (Lidingö) skriver på sin hemsida. Även om han av många anses som kontroversiell och liksom IPCC hårdnackat talar för sin åsikt är det uppfriskande för den som vill lära sig mer. Det framgår allt tydligare att man har för bråttom med att komma fram till ett globalt avtal av specifikt CO2 och att man borde skjuta på Köpenhamnsmötet minst 5 år fram i tiden. Forskningen om klimatet är bara i sin linda. Under tiden kan man ju dra ner på nerskitandet av både luft och hav vad gäller alla onaturliga utsläpp. Alla åtgärder i den riktningen har haft stora klart mätbara positiva effekter för allt biologiskt liv sen tidigt 1970-tal när miljömedvetandet vaknade till liv.

God Jul önskar en som tror på grundforskningen när den inte styrs av politiker.

Läs ref: www.klimatbalans.info

Anonym,  9 december 2009 15:23  

Så här säger Andreas Carlgren: "Det är tusentals forskare i hela världen som har varit inblandade i FN:s klimatpanels arbete. All den kunskap som finns där utsätts för insyn, granskning och konkurrens. Så småningom kommer resultaten fram. Det är en genomskinlig process med så mycket insyn och kontroll så jag avfärdar helt risken att helheten kan vara manipulerad.

– Det här handlar det om ett institut i England. I förhållande till klimatpanelens arbete är det helt marginellt. Nu ska det självklart kollas, så att vi får klara ut vad det handlar om. För de som vill främja klimatskepsis så var den här timingen perfekt, det är bara att gratulera. Men det kommer inte att påverka utfallet av Köpenhamnsmötet. Vi vet redan tillräckligt mycket som visar att det enda säkra är att vi minskar utsläppen." Klokt!

Anonym,  10 december 2009 09:43  

Klimatpanelens (IPCC) opartiskhet har ifrågasatts under lång tid av tusentals människor på olika universitet. Bara misstanken att resultaten av många års mätningar har justerats för att passa in i en viss klimatmodell är skäl nog att bilda en helt ny grupp av forskare från det andra lägret som ju också kan inordnas under FN. Dessa båda läger borde ha träffats och diskutera i Köpenhamn, inte politiker. Skeptikerna får hela tiden jobba i underläge och får inte en chans. Vår tids största skandal är ett faktum som det hela nu är upplagt. Samtidigt har man gett tillstånd till väldens största gasledning med gigantiska volymer fossil gas från Ryssland. Man baxnar hur hyckleriet bara ökar. Det hela liknar hur man skrämt upp hela världen med svininfluensans verkningar. En person med normalt immunförsvar klarar den nya influensan utan större problem, det är budskapet från alla sjukvårdskunniga. Det är bara s.k. ”riskgrupper” som kan få stora problem. Det gäller även alla andra influensor som kommer och går varje år. Massor av människor i världen har redan haft infuensan, men detta har man ingen statistik på genom bristande resurser i provtagning, vilket är ytterligare en skandal. WHO liknar FN i sina ageranden. Det verkar bottna i att dessa elefantorganisationer tar chansen att visa sig för att få behålla jobben precis som livsmedelsverket har gjort vid ett flertal tillfällen, där man skrämt upp allmänheten med att ex. fritterade livmedel är direkt livsfarligt och t.o.m. kallade till presskonferens där dom framställde sig själva som experter inom läkarvetenskapen. Hur gick det med denna nyhet? Dom tillsatte ett antal nya tjänster på livsmedelsverket men sen blev det helt tyst.

Anonym,  10 december 2009 22:09  

Värt att läsa: http://blog.lindenfors.se/?p=1437

Anonym,  10 december 2009 23:55  

http://blog.lindenfors.se/?p=1437:
den bloggsidan tillför inget nytt som inte redan finns dokumenterat; att det finns två huvudläger i klimatdebatten där skeptikerna inte fått en officiell status. IPCC har genom att utnyttja FN blivit den allenarådande med draghjälp av en skicklig reklambyrå och jordens nya frälsare och fredspristagare Al Gore. Köpenhamnskonferensen kommer för tidigt.

Anonym,  11 december 2009 10:20  

Om du hade kravet på dig själv att bara framföra sådant som inte är dokumenterat så hade det varit färre kommentarer på den här sidan!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP