2009-12-11

Kvotera inte bort våra framgångsrika kvinnor

I februari antog partistyrelsen rekommendationer till de olika nomineringskommittéer som ska hantera provval och nomineringsstämmor inför nästa års allmänna val till kommuner, landsting och riksdag.

Vid det senaste EU-valet beordrade partiledningen dessutom att de fyra första platserna skulle fördelas på varannan man, varannan kvinna, vilket fick till följd att Christofer Fjellner olyckligtvis flyttades ner till tredje plats trots att hade 50 % fler röster i provvalet än Anna Ibrisagic.

Utan stämmobeslut kan partiledningen inte kommendera nomineringsstämmorna runt om i landet på samma sätt, men enligt den i partiledningen numera anbefallna Schlingmanska politiska korrektheten uppmanas de bestämt att säkerställa en jämn könsbalans när listorna ska fastställas.

Men skulle detta bli fallet i Stockholm skulle det få en för partiledningen säkerligen oönskad konsekvens, nämligen att kvinnorna skulle flyttas ner. I provvalet i Stockholms stad kom nämligen fem kvinnor bland de sex främsta och i Stockholms län blev resultatet fyra kvinnor bland de fem främsta - och då var ende mannen landets statsminister.

Jag hoppas verkligen inte att så blir fallet, för det vore mycket olyckligt om vi kvoterade bort någon av dessa duktiga kvinnor.

Läs även: DN Ledarbloggen GenusNytt Göran Pettersson

6 kommentar(er):

Anonym,  11 december 2009 18:07  

Helt absurt med denna kvoteringsiver. Vi har fått genushysteri i Sverige. Jämställdhet är när den dugligaste får jobbet, oavsett kön. Läs mer på min blogg GenusNytt, www.genusnytt.se
Pär Ström

Göran Pettersson 11 december 2009 19:01  

Jag hoppas verkligen att provvalsresultaten i Stockholms stad och län blir dödsskottet för kvoteringsdoktrinen. Det komiska är att jag som är emot kvotering skulle gynnas av den denna gång samtidigt som en del kvoteringsivrare skulle missgynnas.

Ingemar Sundström 11 december 2009 20:01  

Fast egentligen handlar det inte om kvotering, utan mera om en från socialdemokratin hämtad doktrin benämnd varannan damernas. Kvotering används lite mera godtyckligt i syfte att bryta upp strukturer medelst gynnande av exempelvis kön eller etnisk tillhörighet. Som liberal kan jag ställa mig bakom dylika åtgärder. Varannan damernas (eller herrarnas) går dock helt på tvärs emot den representativa demokratins grundtanke.

Charlie Hahne 13 december 2009 00:58  

Tack för ett tänkvärt inlägg. Det är viktigt att prioritera kvalitet framför kvantitet, och den här gången råkar det vara flera kvinnor än män som fått röster i provvalet. Grattis till de som är duktiga, framgångsrika och populära; nästa gång kanske det råkar vara fler män. Vem vet och vem bryr sig? Könstillhörighet är helt ointressant eftersom politiska uppdrag borde tillsättas efter duglighet.

Bur-q-ua12 13 december 2009 03:44  

Varför kan inte nämnda partiledning beordra rekommendationer för att EU-platser ska fördelas, enl. t.ex. följande mönster:

a.)
var femte homosexuell, var femte heterosexuell, var femte bisexuell, var femte "transperson" (som det så vackert kallas), var femte odefinierbar (/utomjording? ... fast de tar nog över allt ändå i slutänden)

b.)
var fjärde buddist, var fjärde muslim, var fjärde kristen, var fjärde jude

c.)
var fjärde åsna, var fjärde svin, var fjärde hund, var fjärde övriga djurarter

d.)
var tredje medelmåttigt intelligent, var tredje en apa och var tredje en delfin

e.)
allt som hittills har glömts bort

?

Tanja Bergkvist 15 december 2009 12:35  

Det kommer inte heller att stanna vid kön, genusvetarna propagerar för en "intersektionell förståelse av begreppet genus" vilket innebär att även andra "samverkande maktordningar" ska beaktas, så att man även ska kvotera efter etnicitet, klass, ålder och funktionshinder. och - ja varför inte efter IQ. Eller gör man redan det i vänsterblocket?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP