2010-02-17

Ett problem för Skolverket när pojkar presterar bättre?

Runt om i Sverige får pojkar sämre betyg än flickor i samtliga ämnen utom gymnastik. Så har det inte alltid varit, men numera tycks det vara en etablerad ordning. Så etablerad att när pojkarna Arabyskolan i Växjö presterar bättre än flickorna föranleder det rektorn att söka medel hos Skolverket (vilket de också fick) för att förbättra studieresultatet hos flickorna.

Med tanke på att pojkar generellt presterar sämre i skolan och dessutom får lägre betyg relativt sina resultat på de nationella proven väntar jag med spänning på att landets överiga skolor ska söka medel för att förbättra pojkarnas studieresultat - och att Skolverket ska tilldela dem pengar. Men det vore sannolikt en utopi...

Källor: Smålandsposten GenusNytt PappaRättsGruppen Ledarbloggen DN

7 kommentar(er):

Pär Ström 17 februari 2010 14:15  

Det är ett ojämställt jämställdhetsarbete som bedrivs vid den skolan. Vilket är symboliskt för hela den svenska jämställdhetsdebatten.

David K,  18 februari 2010 07:14  

Paul, som en direkt konsekvens av detta borde du sträva efter att tillsätta en kommunövergripande utredning i syfte att undersöka varför pojkar får lägre betyg och att förbättra jämställdhetsarbetet. Det borde vara rätt enkelt att äska medel eftersom ett prejudicerande fall finns.

Ulf Andersson 18 februari 2010 12:42  

Hej Paul!

Tack för hjälpen med att uppmärksamma
denna viktiga fråga, bland annat med att pusha för mitt inlägg genom att
länka till oss.

Mvh

Ulf Andersson
PappaRättsGruppen

Anonym,  18 februari 2010 22:37  

Den här diskussionen är ju rena rappakaljan. Låt ungarna vara ifred från vuxnas hysteriska jämnställdhetsiver. Fattar man inte att människosläktet består av två människotyper som i olika skeden i livet uppvisar olika mogenhetsgrad och motivation för skolarbetet. Kolla vad dom har för lärare på den aktuella skolan, det kan nog vara där som problemet sitter om man nu ska vidta några åtgärder, men "problemen" löser sig nog utan inblandning av vuxna besserwissers som för länge sen glömt hur man löser en andragradsekvation och ofta inte vet ett dugg vilka krav som ställs idag i skolan. Det är inga små krav ska man veta och många vuxna skulle inte klara en enda uppgift och skulle uppfattas som totalt blåsta.

Anonym,  22 februari 2010 10:36  

Tycker absolut att det är värt att utredas varför pojkarna hamnar efter i skolan. Alla elever ska få samma förutsättningar i skolan.
Därtill är det intressant för den som följer Lindquists bloggande att det är en tagg som sitter extra djupt i Lindquist: Den ökande jämställdheten!

Paul Lindquist 22 februari 2010 11:42  

Där tar du misste. För mig är jämställdhet en självklarhet, men jag köper inte rakt upp och ner den feministiska definitionen på jämställdhet eller dess lösningar.

För mig är jämställdhet att både män och kvinnor har samma möjligheter, inte att utfallet alltid blir 50-50. Människor måste få göra sina egna val och lyckas på sina egna meriter, därför är jag starkt emot alla former av kvotering - oavsett om det gäller bolagsstyrelser, högskoleplatser eller föräldraledighet.

Jag vänder mig också emot den syn på kvinnor som offer och män som förövare som ofta förekommer i jämställdhetesdebatten. När man t ex bara ser "mäns våld mot kvinnor", men inte det faktum att det även finns kvinnor som slår i nära relationer blundar man för verkligheten. Likaså att våldet förklaras med att män är män, inte att det oftast finns stora sociala problem och alkohol/droger med i bilden.

Ett annat exempel är att många pappor missgynnas i vårdnadstvister just därför att de är män, men detta får inte mycket medial uppmärksamhet trots att det många gånger innebär personliga tragedier.

Att ta upp sådana frågor i debatten innebär inte att man är emot jämställdhet, det handlar istället om att försöka bredda debatten och belysa den från flera aspekter.

Johan,  13 maj 2010 00:55  

Mycket bra skrivet Lindquist (såg detta först nu)!

Om alla moderater var lika vettiga och rakryggade som du skulle jag absolut rösta på er. Tyvärr domineras ert parti just nu av personer som Schlingmann, som lyckas förena det sämsta från högern med det sämsta från vänstern och skapa ett obehalgigt feministiskt storebrorsprojekt, där individens frihet, integritet och människovärde alltid kommer i sista hand.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP