2010-02-11

Vårdval Stockholm är en framgång

I en debattartikel i Dagens Nyheter går de rödgröna partierna till attack mot Vårdval Stockholm. Det är inte förvånande då framförallt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet aldrig har varit några förespråkare för riktig medborgarmakt. Iställetg vill man att politiker ska styra tillgång och efterfrågan över huvudet på patienterna.

Men den bild de ger av Vårdval Stockholm är inte korrekt. När Moderaterna fick väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting 2006 var bristerna i sjukvård, med långa köer och svårtillgänglig vård, den främsta uppgiften att komma till rätta med. Därför införde vi Vårdval Stockholm.

Resultatet är att 35 nya vårdcentraler har öppnats. Vi har fått 120 fler läkare i primärvården. Rekordmånga närakuter erbjuder trygg nära vård på kvällar och helger. Det har blivit betydligt lättare att träffa en doktor. Samtidigt har patienternas förtroende och nöjdheten med vården ökat.

När Stockholm växer med 30.000 invånare per år måste vi ha mer sjukvård. Därför har vi gjort en rekordsatsning och samtidigt infört fri etablering, där patienternas val avgör var de nya mottagningarna etablerar sig. Det ska ställas mot de nedskärningar och nedläggningar av vårdcentraler som de rödgröna genomförde när de hade makten. Vi vill att alla som uppfyller våra högt ställda krav på en god kvalitet ska kunna bidra till en bättre vård i Stockholmsregionen.

Vården i Stockholms län har blivit mer jämlik. De nya vårdcentralerna är jämnt fördelade över hela länet och fler har öppnats i närförorter och övriga länet där det tidigare var brist på bra sjukvård. Läkarbesöken ökar mest bland dem som med lägst inkomster och resurserna per patient är större i områden med lägre medelinkomster.

Vårdval Stockholm fungerar och har lett till nöjdare patienter som har lättare att träffa en doktor, men det struntar de rödgröna partierna i.

PS Det är glädjande att Svenska Dagbladets ledarsida nu försvarar vårdvalet med tanke på den mycket ensidiga kampanj tidningen drev mot valfrihetsreformen på redaktionell plats för något år sedan.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP