2010-02-13

Fel i LT om tunnelkostnad

I gårdagens nummer påstår Lidingö Tidning att bergtunnelalternativet är ett av de dyraste. Det finns det faktiskt inget fog för att påstå.

I 2008 års utredning uppskattades kostnaderna för bergtunnelalternativet till 289 mkr, vilket var det näst lägsta (efter norra alternativet som beräknades till 260 mkr). Det dyraste alternativet beräknades kosta 482 mkr.

De kostnadsberäkningarna var emellertid grova uppskattningar som inte heller inkluderar alla tillkommande kostnader i ett sådant projekt.

När vi nu låtit genomföra en fördjupad studie av bergtunnelalternativet har vi också låtit genomföra en betydligt noggrannare analys av kostnaderna. Den visar då på en kostnadsnivå på 410 mkr (+/- 70 mkr).

Den kostnadsnivån går dock inte att jämföra med de uppskattade kostnaderna för övriga alternativ från 2008 års utredning (260-482 mkr) eftersom motsvarande fördjupade beräkningar med tillkommande kostnader inte har gjorts för dessa.

1 kommentar(er):

Anonym,  13 februari 2010 18:55  

Det var bra med ett förtydligande. Även om det kan tyckas dyrt är ju en bergtunnel det allra smartaste alternativet och vi i Sverige med Atlas Copco som ledande i branschen är ju de facto väldigt bra på att driva tunnlar med undantag av Hallandsåsen där man bet sig i svansen och ignorerade alla varningar från geologer om kraftiga sprickbildningar som kunde påverka grundvattennivån. Att Naturskyddsföreningen presenterar kostnaden i en stor artikel i LT är underligt. Jag trodde detta hanterades av Lidingö stadsbyggnadskontor och än mer underligt när dom påtalar att "avgaserna inte försvinner". Ska vi förorda att alla fordon som släpps in i tunneln ska skrotas? och börja avveckla samhället eller vad är som ute efter? Genom att fordonen kan hålla en jämn hastighet genom hela tunneln blir de s.k. avgaserna minimala och garanterat mindre än en väglösning ovanjord.

Lidingöbo sen 1960

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP