2011-01-14

44 000 lidingöbor

Så har den preliminära befolkningsstatistiken kommit. Enligt den passerade vi strax före åreskiftet 44 000 och är nu sammanlagt 44 025 lidingöbor. Det innebär en ökning med 580 personer under 2010.

Befolkningsprognosen pekade på en befolkning om 43 650 personer vid årssiftet, så ökningen har blivit klart större än väntat. Bl a har andelen nyfödda ökat mer än beräknat. Om det sedan beror på att befintliga lidingöfamiljer har fött fler barn eller om familjer med nyfödda barn har passat på att flytta till Lidingö avslöjar dock inte statistiken.

I samtliga åldersgrupper utom 12-15 år och 65+ ökar befolkningen.

1 kommentar(er):

Anonym,  23 januari 2011 20:01  

inte konstigt att fler flyttar ditt med borgarna med makten. folk tenderar helt enkelt att vilja bo i inskräkta "solsidan"-områden då. gated communitys. lidingö är lite som skåne - gräv bort skiten. millesgården skulle vi ju i och för sig kunna behålla...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP