2011-01-24

Stort överskott 2010

Det prognosticerade resultatet för 2010 ligger på drygt 130 mkr. En stor del av detta är naturligtvis exploateringsintäkter från bl a Dalénum, men vi har också överskott i verksamheternas resultat - trots att snöröjningskostnaderna mer än fördubblades.

Den goda ekonomin 2010 är förutsättningen för att vi har kunnat sänka skatten med 24 öre 2011. Det ger större ekonomiskt utrymme i hushållskassan och resurser som ökar handlingsfriheten för fler lidingöbor.

Trots den djupa ekonomiska krisen som sköljt som en flodvåg över världen har Lidingö stad sunda och stabila finanser, vilket är en förutsättning för såväl skattesänkningen som för att vi ska kunna utveckla de kommunala välfärdstjänsterna.

Arbetet med att utveckla stadens verksamheter fortsätter under det kommande året. En sund och stabil ekonomi är A och O. Skatteintäkterna måste användas förnuftigt och inte slösas bort. Samtidigt måste kvaliteten på stadens service, skolor och omsorgsverksamheter hålla hög kvalitet.

De närmaste åren föreligger dessutom stora behov av investeringar. Under 2011 investerar vi 300 miljoner kronor och för åren 2012 och 2013 kommer staden att investera ytterligare 368 miljoner. På så sätt tar vi ansvar för framtiden och lägger en bra grund för de utmaningar som väntar.

3 kommentar(er):

Mikael,  24 januari 2011 22:21  

Det låter ju bra.

Men var är fartkamerorna på södra kungsvägen? Eller andra åtgärder för att höja säkerheten?

Eller kanske ska man bygga det norra alternativet trots allt?

Anonym,  26 januari 2011 08:20  

eller så kan vi satsa på bergtunnel vid skärsätra nu när finanserna ser så bra ut?

/gertrud

Lidingöbon 26 januari 2011 18:34  

Det kommer att bli en tunnel. Frågan är bara när?
Dock så tycker jag att det är tråkigt att man väntat så länge med att lösas dessa infrastrukturproblem. Det nuvarande förslaget att stoppa huvudet i sanden är inte hållbart på sikt, vare sig för miljön, biltrafiken, säkerheten eller tågtrafiken.
Ytterligare en reflektion är planeringen av Willys samt Ica Maxi. Två super butiker som mer eller mindre saknar kollektivtrafik, men de har stora parkeringsplatser.
Sedan planerar man att ev. öppna en hamburgerresturan framför Willys.
Är det i linje med hälsans Ö att man skall ta bilen till matvarubutiken för att sedan stanna med ungarna så att dekan äta sig mätta på ett Happy Meal?
Vad är syftet?

// Patrik B

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP