2011-10-09

Alliansen förändrar ersättningar i Vårdval Stockholm

På Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 oktober kommer Alliansen ge landstingets tjänstemän i uppdrag att genomföra ändringar i Vårdval Stockholm för husläkarmottagningar. Det är ett inriktningsuppdrag och tjänstemännen får återkomma med ett konkret förslag om hur avtalen ska formuleras och hur många kronor som olika åtgärder kostar.

Vi i Alliansen har nu satt ner foten och bestämt att ersättningen ska höjas med 150 miljoner kronor och att pengarna ska användas för att stimulera utvecklingen inom ett antal viktiga områden. Vi genomför nu förändringar i Vårdval Stockholm för att ytterligare öka jämlikheten, kvaliteten och tillgängligheten. Främst handlar det om att höja ersättningsnivåerna till vårdcentralerna och främja vidareutbildningen av läkare och sjuksköterskor.

Förändringarna innefattar bland annat att utveckla sjukvårdspersonalens kompetensutveckling, extra ersättning för intyg, differentierad besöksersättning, utveckla distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete, hälsosamtal för 75-åringar, extra ersättning för läkemedelsgenomgångar, specialiserade vårduppdrag, ny ersättning för indirekta vårdkontakter och minskad byråkrati och administration.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP