2011-10-04

Miljöpartiet vill sprida skräp över hela Lidingö

Snart byggs en modern återvinningscentral i Stockby industriområde. Anläggning ersätter den gamla och dåligt fungerande anläggning som ligger i industriområdet idag. Många har irriterats över de långa köerna och över att anläggning har dålig kapacitet. Klagomål har även framförts över att man är tvungen att klättra upp på höga ramper, att risk finns för skador och att man tvingas att bära sitt tunga skräp långa sträckor. Nu blir det ändring på det.

Den moderna Återvinningscentralen uppfyller stränga miljökrav och kommer att vara betydlig mer effektiv och lättillgänglig. Dessutom kommer det finnas möjlighet att slänga trädgårdsavfall. Det blir ett lyft för Lidingö och visar på att vi tar miljöproblematiken på allvar.

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde fattade Lidingöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna beslut om ett nytt arrendeavtal för Sörab, det företag som driver återvinningscentralen. Enda partiet som röstade emot var Miljöpartiet. I stället vill MP ha en stor mängd sopcentraler runt om på ön.

Förslaget är ansvarslöst. Dels innebär det stor risk för ökad nedskräpning i bostadsområdena, dels kan inte hanteringen av miljöfarligt avfall garanteras på en rad obevakade sopcentraler. Det rimmar illa med Lidingös nya miljöprogram.

En modern, effektiv och lättillgänglig återvinningscentral passar bäst i ett industriområde. Det är Lidingömoderaternas hållning i denna viktiga miljöfråga.

1 kommentar(er):

Helena du Rées,  10 oktober 2011 10:21  

Hej Paul, håller med dig att det är jättebra med moderna och lättillgängliga återvinningscentraler. Tyvärr är den beslutade återvinningscentralen varken modern eller lätttillgänglig. Det är i högsta grad omodernt att satsa allt krut på en enda stor jätteanläggning ditt alla på hela ön måste ta sig med egen eller hyrd bil alternativt taxi om du inte har körkort eller kan köra. Till råga på allt ska denna jätteanlägging sprängas in precis invid Elvik-Långängens naturreservat, vilket inte heller är särskilt modernt i mina ögon. När det gäller tillgänglighet så går platsen inte att nå med kollektiva transportmedel. Dessutom så innebär placeringen av jätteanläggningen att den i dag mycket tillgängliga gång- och cykelvägen som tillgängliggör naturreservatet för allmänheten kommer att ersättas med en alldeles för brant dito som innebär att alla som inte är tillräckligt unga, friska och starka kommer att kunna besöka naturreservatet på samma sätt som tidigare. Ingen har för övrigt föreslagit att miljöafarligt avfall ska lämnas på obemannade stationer, eller att flera stationer innebär att de måste vara obemannade. En lösning (det finns många) är att låta de olika stationerna vara öppna vid olika tidpunkter. Det finns bra och moderna lösningar för det mesta om man bara lyfter blicken lite och inte fortsätter tänka i gamla omoderna banor. Med vänliga hälsningar från en miljöpartist

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP