2011-10-05

En o(S)äker ekonomisk politik

Socialdemokraterna har idag presenterat sitt budgetförslag för 2012. Socialdemokraterna fortsätter att ersätta arbetslinjen med bidragslinjen och den ekonomiskt osäkra och oansvariga politiken skulle få stora negativa konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning. Inte minst skulle Socialdemokraternas politik drabba Sveriges unga mycket hårt då de även fortsättningsvis vill göra det dyrare att anställa unga.

Oansvarig ekonomisk politik
Socialdemokraterna lägger en tung skattebörda på såväl företag som hushåll, totalt över 20 miljarder kronor. Bland skattehöjningarna kan nämnas höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT och en ny så kallad vägslitageavgift. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Det skulle montera ned arbetslinjen, fördjupa nedgången och försvaga återhämtningen i ekonomin. Genom att föreslå stora utgiftsökningar hotar Socialdemokraterna de offentliga finanserna och försämrar de långsiktiga förutsättningarna för välstånd.

Svikna löften
Håkan Juholt har ägnat mycket tid och kraft åt att ställa ut löften till svenska folket om allt från satsningar på 15 miljarder för att utrota barnfattigdomen till utbyggd tunnelbana i Stockholm och "10-tals miljarder till välfärden". Detta visade sig idag vara tomma löften. Till exempel begränsas insatserna mot barnfattigdom till 300 miljoner kronor. En utbyggd tunnelbana skulle kosta mellan 20 och 40 miljarder, men Socialdemokraterna nöjer sig med att avsätta 1,75 miljarder. De 10-tals miljarderna till välfärden verkar helt ha tappats bort.

Inget samlat regeringsalternativ
Det är tydligt att en enig Allians står emot en splittrad vänster. Socialdemokraterna, med omkring 30 procents stöd i opinionen, kan inte styra Sverige ensamma. Trots detta saknas gemensamma besked från oppositionen.

SvD Brännpunkt SvD SvD DN

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP