2007-06-13

Tre frågor

Vad vill du göra? Hur ska du göra det? Med vem ska du göra det?

Med dessa tre frågor inledde Fredrik Reinfeldt partiledardebatten med udden riktad mot Mona Sahlin.

Sahlin blev statsministern svaret skyldig och ägnade istället debatten åt traditionell vänsterretorik. Trots att klyftorna enligt en nyutkommen LO-rapport ökade under socialdemokraternas regeringstid beskyllde Sahlin regeringen för att gynna de rika på de fattigas bekostnad.

Och trots att sysselsättningen bland ungdomar ökade med 44.000 det senaste året hävdade Sahlin med en dåres envishet att regeringens politik så hårt drabbar just ungdomar.

När Reinfeldt talade om vår tids stora frågor såsom arbetslösheten och miljöfrågan fastnade Sahlin istället vid komvux och Stockholms omvandling av hyreslägenheter till bostadsrätter.

Även om Sahlin i dagens DN Debatt erkänner att socialdemokraterna har behov av att ompröva sin skol- och arbetsmarknadspolitik så lyste självkritiken i debatten med sin frånvaro. Några klara besked till väljarna om vilken politik socialdemokraterna står för (förutom högre skatter och mer bidrag) gavs inte.

Vad vill Sahlin göra? Hur ska hon göra det? Med vem ska hon göra det? Frågorna lär förbli obesvarade.

SvD och DN

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP