2007-06-05

Bäst karieshälsa i regionen

Kul rubrik, eller hur... Hur som helst visar hälso- och sjukvårdsnämndens senaste tandvårdsrapport att den bästa tandhälsan i länet finns bland Lidingös ungdomar. Hela 67 % av Lidingös 19-åringar har kariesfria sidoytor.

I ett uttalande säger Kjell Bjerrehorn, övertandläkare Tandvårdsenheten att man vid första anblicken kan tro att det finns ett enkelt samband mellan tandhälsa och socioekonomiska förhållanden, men så enkelt är det inte. Det är mer fråga om ett komplicerat samspel mellan hela livssituationen och vardagliga vanor.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP